MTK ryhtyy edistämään maatilojen biokaasutuotantoa – uutena jäsenetuna asiantuntijapalvelua investointeihin

Kiinnostus biokaasun tuotantoon on kasvanut tiloilla huomattavasti parin viime vuoden aikana.
Maatilamittakaavan biokaasulaitos.