Vihdoin se tapahtuu: Ruokavirasto alkaa maksaa EU-nautapalkkioita 15. joulukuuta

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jonka mukaan joulukuussa maksetaan noin 40 prosenttia koko vuoden tukien enimmäismääristä.
Maksut perustuvat tilalla 1.4.–15.9.2022  palkkiokelpoisina olleiden nautojen ja lypsylehmien määrään.