Tuore tutkimusraportti: Kasvipeitteisyyttä tarvitaan, mutta pysyvä peite lisää liukoisen fosforin huuhtoumariskiä

Ravinnehuuhtoumien ehkäisy on monimutkainen "monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus", jossa yksittäisillä toimenpiteillä ei ole ratkaisevaa roolia.
Tilaajalle
Kasvipeitteisyyden lisääntyminen on tuottanut hyötyjä vähentyneinä ravinnevalumina. Syysmuokkaus käynnissä, kuvituskuva.