Yhdysvaltojen viljan vienti kärsii

Yhdysvaltojen viljan viennin ennustetaan kärsivän vahvistuneesta dollarista. Ukrainassa kasvustoja on tuhoutunut sodan jalkoihin.
Panamax-luokan viljalaivaa lastataan Naantalin satamassa. vienti, satama, vilja