Pohjaveden pinnan nosto turvepelloilla ja -metsissä vähentäisi ilmastopäästöjä – keinoja kehitetään maanomistajien kanssa

Luonnonvarakeskuksen hankkeessa selvitetään, millaisilla ehdoilla viljelijät ja metsänomistajat nostaisivat turvemaidensa vedenpintaa.
Tilaajalle
Suomessa on lähes viisi miljoonaa hehtaaria ojitettuja suometsiä. Niistä liki viidennes on metsätalouden kannalta heikosti kannattavia.