Lihakeskusliitto: Teurastuksen keskittyminen ongelma niin alkutuottajille kuin lihateollisuudelle – "Pk-yritysten isoille teurastamoille maksamat raaka-ainehinnat ovat kansainvälisesti erittäin korkeat" - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Lihakeskusliitto: Teurastuksen keskittyminen ongelma niin alkutuottajille kuin lihateollisuudelle – "Pk-yritysten isoille teurastamoille maksamat raaka-ainehinnat ovat kansainvälisesti erittäin korkeat"

"Suomen lihamarkkinassa on raju oligopolitilanne, joka asettaa niin maataloustuottajat kuin pienet ja keskisuuret lihanjalostajatkin vaikeaan asemaan", sanoo liiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.
Pekka Sipola
"Sianlihan hintaerojen repeäminen kertoo siitä, että meillä Suomessa on erittäin heikko sianliharaaka-aineen saatavuus", sanoo Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

Sianlihan raaka-ainemarkkinoiden tilanne on vaikeutunut entisestään, Lihakeskusliitto toteaa tiedotteessaan ja kertoo seuranneensa huolestuneena viime päivien uutisointia maatalousyrittäjien ja teurastamoteollisuuden välisistä sopimuksista.

Lihateollisuuden etujärjestön Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela esittää ongelmien ytimen olevan teurastuksen keskittyminen. Toiseksi ongelmaksi hän listaa sianlihan hintaerojen repeämisen.

Liiton jäseniltään saamien viestien mukaan kotimaisen liharaaka-aineen hinta on jopa 60 prosenttia korkeampi kuin muualla EU:ssa.

"Hintaerojen repeäminen kertoo siitä, että meillä Suomessa on erittäin heikko sianliharaaka-aineen saatavuus. Sianlihan vientiin on Suomessa panostettu voimakkaasti. Vienti on tuoreen tammi-maaliskuun tilaston mukaan lähes 10 miljoonaa kiloa eli vuositasolla 40 miljoonaa kiloa. Kasvua viime vuoteen on yli 30 prosenttia", Hannuksela laskee.

Hänen mukaansa sianlihasta maataloustuottajan saama, elintarviketeollisuuden teurastamolle maksama sekä kuluttajan kaupassa maksama hinta eivät korreloi mitenkään toistensa kanssa. "Kuinka kauan tilanne voi jatkua?" Hannuksela kysyy.

Teurastuksen keskittyminen on Hannukselan mukaan seurausta siitä, että isommat toimijat ostavat pienemmät kilpailijat pois ja että nykyinen säädösympäristö rajoittaa teurastamoiden perustamista ja kasvua.

Hannuksela kertoo olevansa erityisen huolissaan siitä, miten suomalainen alkutuotanto kärsii, kun vaihtoehdot ovat vähissä.

"Suomen lihamarkkinassa on raju oligopolitilanne, joka asettaa niin maataloustuottajat kuin pienet ja keskisuuret lihanjalostajatkin vaikeaan asemaan. Kolme suurinta yritystä teurastaa maamme lähes kaikki siat ja broilerit. Pieniä ja keskisuuria lihanjalostajia on noin 400, ja nämä pienet ja keskisuuret yritykset ostavat kotimaisen raaka-aineen isoilta kilpailijoiltaan", hän sanoo.

Markkinatilanteen tervehdyttäminen vaatii Hannukselan mukaan ennen kaikkea ongelmien tunnistamista.

Lihakeskusliitto kirjoittaa, että kansainvälisessä lihamarkkinassa kysynnän nousu lisää tuotantoa, mutta "Suomessa näin ei ole käynyt, koska isot teurastajat eivät ole nostaneet tuottajahintoja".

"Suomessa maataloustuottajien saamat tuottajahinnat ovat pitkään olleet muihin maihin verrattuna alhaiset, vasta parin viime viikon aikana EU-hinnat ovat laskeneet samalle tasolle Suomen hintojen kanssa. Alhaisesta tuottajahinnasta huolimatta pk-yritysten isoille teurastamoille maksamat raaka-ainehinnat ovat kansainvälisesti vertaillen erittäin korkeat", liitto vetoaa.

Lihakeskusliitto edustaa liha- ja valmisruokateollisuuden perhe- ja pk-yrityksiä. Sen jäsenet ovat lihanjalostamoita, valmisruokayrityksiä sekä nautaan, karitsaan ja erikoislintuihin keskittyneitä teurastamoja.

Lue myös:

Snellman: "Olemme aidosti surullisia, että tilanne ajautui tähän pisteeseen"

Snellman irtisanoi lihataloa arvostelleen Sami Yli-Rahnaston tuotantosopimuksen – "On mahdollista, että sikatalous loppuu tilaltamme tähän"

Miksi kotimainen liha on kalliimpaa? Yksi syy voi löytyä teurastamolta – "Maksu on selvästi EU:n korkein"

Lue lisää

Puolan ASF-tilanne jatkaa pahenemistaan – maan länsiosassa tautia todettu neljällä tilalla ja tuhansilla villisioilla

Markkinakatsaus: Lihan tuotanto lisääntyi keväällä – tuonti väheni ja kotimaisuusaste nousi 83 prosenttiin

Kotiruuan suosio paikkasi Atrian ja HKScanin toista vuosineljännestä

Tönniesin teurastamosulku voi pitkittyä Saksassa