Maatalous

Ennuste valkoposkihanhista: Vuonna 2038 kanta on 7–10 miljoonaa lintua

Ruotsin maatalousyliopiston tutkijan mukaan on outoa, että yksi Euroopan yleisimmistä hanhilajeista on yhä lintudirektiivin liitteen yksi, erityisen suojeltu laji.
Mika Väänänen
Ruotsissa valkoposkihanhia on ammuttu keskimäärin 2 000 vuodessa.

Ennusteen mukaan Suomessa muuttomatkoillaan pysähtyvä Venäjän, Saksan ja Hollannin valkoposkihanhipopulaatio on vuonna 2038 7–10 miljoonan linnun suuruinen.

Ennuste on esitetty lajin kannanhoitosuunnitelmassa, joka on tehty Afrikan–Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta solmitun suojelusopimuksen (AEWA) puitteissa.

Kannan kasvuprosentiksi on arvioitu ennusteessa runsaat kahdeksan prosenttia.

"On outoa, että valkoposkihanhi on yhä listattuna lintudirektiivin liitteessä yksi, erityisen suojeltuna lajina. Kyseessä on yksi yleisimmistä hanhilajeista Euroopassa. Lintudirektiivissä olisi oltava joustoa, jotta lajeja voidaan siirtää sen perusteella, miten niiden kanta kehittyy", sanoo Ruotsin maatalousyliopiston SLU:n tutkija Johan Månsson.

Månsson on perehtynyt pelloilla laiduntavien lintulajien aiheuttamiin vahinkoihin ja niiden torjuntaan.

"Lintudirektiivi antaa mahdollisuuden poiketa suojelusta, mutta kyseessä on lyhyen aikavälin ratkaisu, koska populaatio jatkaa kasvuaan."

Ammuttujen valkoposkihanhien määrä on vaihdellut Ruotsissa viime vuosina. Pienimmillään määrä on ollut vuonna 2015, jolloin hanhia ammuttiin 860. Enimmillään lintuja on ammuttu 2 318 kappaletta vuonna 2018. Keskimäärin lintuja on ammuttu noin 2 000 vuodessa.

Ruotsissa on tutkittu suojametsästyksen vaikutuksia merihanhiin. Tutkimusten mukaan pelloilla, missä hanhia on ammuttu, lintuja oli yli 60 prosenttia vähemmän vielä kolmantena päivänä ampumisen jälkeen.

Lintujen määrä väheni myös kontrollialoilla, missä ei ammuttu. Tämän arvellaan johtuneen siitä, että samat linnut kävivät sekä pelloilla, missä ammuttiin että kontrollialoilla.

"Valkoposket ovat hankalampia peloteltavia, mutta valistunut arvaukseni on, että suojametsästys toimii tietyssä laajuudessa myös tälle lajille", sanoo Månsson.

Tutkimuksessa ammuttiin vajaa kymmenesosa siitä lintumäärästä, mitä pelloilla havaittiin lintuja ennen häirinnän aloittamista, keskimäärin 35.

Lue myös: Hanhinyrkin tavoittelemat lintupellot haukkaisivat ison loven viljelyalaan muuttoreitin varrella

Lue lisää

Kotkat pelastavat

Tuoreimmat tiedot julki: Lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien ampumiseen

Hanhilupia liian vähän

Hanhinyrkin tavoittelemat lintupellot haukkaisivat ison loven viljelyalaan muuttoreitin varrella