LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Vain Suomi ja Ruotsi noudattavat direktiiviä – EU edelleen innoton suitsimaan kunnolla saparoiden katkomista jäsenmaissaan

Sikojen saparoiden katkaiseminen kiellettiin Euroopan unionissa yli 20 vuotta sitten, mutta edelleen vain Suomi ja Ruotsi noudattavat kieltoa käytännössä.
Markku Vuorikari
Suomalainen sika saa pitää saparonsa.

MTK tiedusteli heinäkuussa EU:n uutta kestävän ruuantuotannon Pellolta pöytään -strategiaa johtavalta komissaari Stella Kyriakidesilta, mitä EU aikoo tehdä, jotta jäsenmaat noudattaisivat direktiiviä, joka kieltää sikojen häntien rutiininomaisen katkomisen. Strategia koskee kaikkia ruokaketjun vaiheita. Kyriakides vastaa myös terveys- ja kuluttaja-asioista.

Nyt kyproslainen Kyriakides on vastannut MTK:n kirjeeseen. Hän kertoo lähestyneensä jäsenmaita kirjeillä aiheeseen liittyen ja uskoo, että keinoja tavasta luopumiseen olisi käytettävissä.

MTK:n sikajaoston puheenjohtaja Taru Antikainen on vastaukseen pettynyt, mutta osasi odottaa sitä.

"Tyypillisen ympäri pyöreä vastaus. Todellista tahtoa häntien katkomisen valvontaan ei ole. Isot EU-maat ovat niin vahvoja. Nyt on helppoa vedota, että tällaisella asialla ei voida vaikeuttaa markkinatilannetta, joka muutenkin on vaikea koronan ja Saksan afrikkalaisen sikaruton vuoksi."

Antikaisen mielestä komission pitäisi viimein tunnustaa ja korjata suomalaisille sianlihantuottajille jo vuosia aiheutunut kilpailuhaitta.

Suomi pitää asiaa saparoiden katkomista esillä yhdessä Ruotsin kanssa. Ruotsalainen europarlamentaarikko Fredrick Federley kysyi Euroopan komissiolta toukokuussa, mitkä maat eivät ole tehneet käytännön suunnitelmia häntien katkaisun kieltämiseksi, kertoo Euractiv.

Häntien katkaisemista perustellaan sillä, että se estää sikoja stressaantuneina puremasta toistensa häntiä, mikä voi johtaa tulehduksiin. Suomessa ja Ruotsissa ongelma on onnistuttu taltuttamaan tarjoamalla sioille enemmän tilaa ja virikkeitä sekä ruokaa. Pitkät saparot hämmästyttävät poikkeuksetta suomalaisilla sikatiloilla vierailevia ulkomaalaisia.

Komissio myönsi vastauksessaan vain kahden maan noudattavan kieltoa ja lupasi muistuttaa muita maita asiasta. Federleylle tämä ei riitä, vaan hän vaatii sanktioita direktiivin rikkomisesta. Hän saa Euractivin mukaan tukea tuotantoeläinten hyvinvointia edistävän Compassion in World Farming -järjestön EU-alueen puheenjohtaja Olga Kikoulta. "EU:n pitäisi näyttää hampaansa", Kikou vaatii.

EU:n sika-alan kilpailukykyä edistävän PiG-projektin koordinaattori ja Iso-Britannian sikainnovaatioryhmästä vastaava Ben Williams pitää häntien katkaisua hyvinvointityökaluna monimutkaisena. Joissain tapauksissa se, ettei häntiä katkaista, voi johtaa hyvinvointiongelmiin. Tästä syystä myös osa EU-maiden eläinlääkäreistä suosittelee häntien katkaisua.

Antikainen uskoo, että tilanne Euroopassa muuttuu pikku hiljaa parempaan suuntaan, mutta muutos on hidas.

"Meidän pitäisi täällä osata pitää paremmin esillä sitä, miten iso ero suomalaisen sian tuotannossa on valtaosaan EU-maista. Valtaosa kuluttajista ei edelleenkään tiedä sitä."

Lue lisää

Sikayrittäjät jättivät lausunnon eläinten hyvinvointilakiin: rikkoontunut porsitushäkki voitava korvata ehjällä, eläinten pitäjän oikeusturvasta varmistuttava valvonnoissa

Röh ja räks! Katso videolta, miten possut innostuivat ulkotarhaan tuodusta joulukuusesta – osa viihtyy pihalla jopa paukkupakkasilla

Ihmiselle siirrettiin ensi kertaa sian sydän – 57-vuotiaan yhdysvaltalaismiehen kerrotaan voivan hyvin

S-ryhmän outo kinkkuale