Maatalous

Viljelijät ovat ruokasankareita, mutta samalla taloudellisesti ruokaketjun heikoin lenkki, toteaa MTK:n Marttila

MTK:n puheenjohtaja korostaa, että juuri nyt on koko maailmassa huolehdittava viljelijöiden toimeentulosta ja kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen ja koronakriisin aiheuttamaan myllerrykseen.
Kaijaleena Runsten
FFD on tukenut muun muassa tätä taimitarhaa Tansaniassa. Arkistokuva.

Tänään vietetään maailman ruokapäivää. Koronakriisi ja ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ääri-ilmiöiden yleistyminen ovat nostaneet ruokaturvan merkitystä niin maailmalla kuin Suomessa.

Juuri nyt on koko maailmassa huolehdittava viljelijöiden toimeentulosta ja kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen ja koronakriisin aiheuttamaan myllerrykseen, toteaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila maailman ruokapäivän tiedotteessaan.

MTK on maailman viljelijäjärjestön jäsen ja kanavoi apua vähiten kehittyneiden maiden viljelijöille suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestö Food and Forest Development Finlandin (FFD) kautta.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO haluaa maailman ruokapäivän avulla nostaa esille ruuantuotannon globaalin solidaarisuuden, jotta erityisesti heikommassa asemassa olevia nälkää näkeviä sekä ruuan tuottajia autettaisiin ympäri maailman.

Koronakriisistä on FAOn mukaan tärkeää elpyä niin, että ruokajärjestelmät kestävät entistä paremmin ilmastonmuutosta sekä ruokamarkkinoiden ja talouden turbulenssia. Samalla kuluttajille pitää taata riittävän edullisen, terveellisen ja vastuullisesti tuotetun ruuan saatavuus.

Nälänhätä ja köyhyys ovat arkipäivää monilla puolin maailmaa. Nälästä kärsivien ihmisten määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta, mikä on uhka rauhalle ja turvallisuudelle.

"Ruokaturva ei ole itsestäänselvyys juuri missään, vaan se on entistä enemmän uhattuna ilmastonmuutoksen ja koronan takia. Väestönkasvu, maaperän köyhtyminen ja toisaalta tarve metsitykselle ja metsien suojelulle tekevät haasteesta entistä vaikeamman. Me haluamme varmistaa ruokaturvan sekä Suomessa että maailmalla", MTK:n Marttila sanoo tiedotteessa.

Kehitysyhteistyöjärjestö FFD on kehittänyt uuden ilmastotyökalun, jonka avulla kehittyvien maiden viljelijät pystyvät itse arvioimaan ilmastonmuutoksen riskit elinkeinoilleen ja resursseilleen. FFD:n ovat perustaneet yhdessä MTK, ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC, ProAgria sekä Osuustoimintakeskus Pellervo.

Työkalu auttaa heitä tunnistamaan omat keinonsa sopeutumiseen ja hakemaan tukea niihin ongelmiin, joihin heidän oma osaamisensa ei riitä. Ilmastomuutoksen mukanaan tuomat kuivuus, tulvat ja lisääntyvät tuholaiset vaativat isompia investointeja, kuin mihin yksittäinen viljelijä pystyy.

"Viljelijät ovat ruokasankareita, mutta he ovat samalla taloudellisesti ruokaketjun heikoin lenkki. Viljelijöiltä vaaditaan paljon ja heitä ei saa jättää yksin ongelmineen missään päin maailmaa. Suomi edistää ruokaturvaa ja kantaa globaalia vastuuta myös huolehtimalla oman ruuantuotantonsa edellytyksistä", Marttila summaa.

Vähiten kehittyneiden maiden viljelijöitä voi tukea FFD:n kautta. Lisää tietoa osoitteessaa www.ffd.fi.

Suomalaista viljelijää autat parhaiten ostamalla suomalaista ruokaa, muistuttaa MTK.

Lue lisää

Luonto ei ole loputon, ympäristötutkija Ville Lähde sanoo – siksi ihmisten täytyy jälleen opetella elämään niukkuuden kanssa

EU:n vihreä raha tehokäyttöön

MTK:n metsäjohtaja: "EU:n metsästrategiasta puuttuu kunnianhimoa"

"Yhteiskunta epäonnistunut karkeasti ilmastotekojen ostamisessa viljelijöiltä. Tehokkainta olisi palkita suoraan."