Maatalous

Ilmastopaneeli selvittää turvealan tuntoja energiaturpeesta luopumisesta – tuottaja, vastaa kyselyyn ja kerro mikä huolettaa

Hankkeen avulla on tarkoitus kartoittaa, miten energiaturpeen käyttöä vähennettäisiin tuottajien mielestä mahdollisimman oikeudenmukaisesti.
Pentti Vänskä
Energiaturpeesta luovutaan tällä hetkellä suunniteltua aikataulua nopeammin.

Suomen Ilmastopaneeli, Luonnonvarakeskus ja Helsingin Yliopisto keräävät verkkokyselyllä kokemuksia ja ajatuksia energiaturpeesta luopumisesta. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä.

Selvitys on osa Luonnonvarakeskuksen vetämää Ilmastopaneelin Turvemaiden käytön tulevaisuuden vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa -hanketta.

Kysely on suunnattu Suomessa asuville henkilöille, jotka kokevat elinkeinonsa liittyvän turvetuotantoon. Kyselyyn voivat vastata esimerkiksi maanomistajat, urakoitsijat, yrittäjät ja työntekijät.

Suomi on asettanut tavoitteeksi energiaturpeen käytön puolittamisen vuoteen 2030 mennessä. Käyttö vähenee kuitenkin asetettua tavoitetta nopeammin.

"On tärkeää, että turvetuottajien ääni tulee kuulluksi. Turpeesta luopumiseen liittyy asioita, joita tutkijat eivät välttämättä ota huomioon. Tuottajia on kuultava, että ratkaisut ovat heidän mielestään hyväksyttäviä", hankkeessa mukana oleva Helsingin yliopiston apulaisprofessori Annukka Vainio sanoo.

Kyselyn avulla tutkitaan muun muassa käsityksiä suomalaisen turvepolitiikan faktapohjaisuudesta ja luotettavuudesta sekä ajatuksia siitä, mitä hyötyjä tai haittoja energiaturpeesta luopumisella on perinteille, kansantaloudelle tai elinkeinonvapaudelle.

Vainion mukaan kyselyllä halutaan selvittä, miten energiaturpeen käytön vähentäminen tapahtuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Keskeinen osa hanketta on selvittää, millaisin konkreettisin keinoin turvealalla työskenteleviä tulisi heidän itsensä mielestä tukea.

Lue lisää

"Tiekartan toimet eivät tällä toteudu", asiantuntijan mukaan siirtymä ilmastoviisaaseen tuotantoon vaatii EU-rahan lisäksi kansallista tukea

Ilmastopaneeli: Hiilinielua kasvatettava reippaasti, mikä vaatii hakkuiden hillintää ja rajoituksia turvemailla – "Yhden puukuution arvo Suomen taloudelle on 230 euroa", kommentoi MTK:n Marttila

Kestävä kehitys on ­ilmastotavoitteiden ytimessä

Tunnetko lehmän - tempaus vie naudat näytille Helsingin yliopistolle ensi viikolla