Maatalous

"Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan" – Leppä kutsuu laajan maatalouden kriisityöryhmän koolle 8. lokakuuta, hanke saa tukea MTK:n Marttilalta

Palaveriin on kutsuttu sekä maataloustuottajat, teollisuus, kauppa että rahoittajat. Kutsut on ministerin mukaan lähetetty.
Kuvat: Lari Lievonen / Kuvitus: Juho Leskinen
Maataloustuotannon ylle kasaantuneita kannattavuusongelmia puidaan maa- ja metsätalousministeriön koolle kutsumassa kriisityöryhmässä lokakuussa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi maanantaina Kaakkois-Suomessa järjestetyssä lihan vastuullisuusseminaarissa järjestävänsä 8. lokakuuta kriisityöryhmän palaverin.

Palaveriin on kutsuttu sekä maataloustuottajat, teollisuus, kauppa että rahoittajat. Suomen markkinoille pyrkivä norjalainen verkkokauppa Oda ei ole mukana ryhmässä.

”Kriisityöryhmän tarkoitus on, että kaikki toimijat tunnistavat, mikä tilanne on. Käsillämme on poikkeuksellisen vaikea kannattavuustilanne, joka pitää pystyä ratkaisemaan.”

Seminaarissa pitämässään puheessa Leppä luonnehti palaverin olevan yksi asia kannattavuuden parantamiseksi.

”Politiikka ja tukijärjestelmä eivät ole niitä, jotka takaavat kannattavuuden. Se on hyvä pohja, siltä ponnistetaan, mutta se ei reagoi kohoaviin tuotantokustannuksiin. Markkinoilla tämä ratkaistaan.”

Kriisityöryhmän palaverista Leppä toivoo sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja kannattavuuskriisiin.

”Lyhyellä aikavälillä ratkaisu on tuottajahinnan nosto. Sitä tarvitaan väistämättä, kun markkinataloudessa ollaan. Tuotantokustannukset ovat jo nousseet merkittävissä määrin”, Leppä totesi.

Ministeri Leppä toi jo valtioneuvoston ilmastoinfossa esiin näkemyksensä, että maatalouden kannattavuuden parantaminen on tärkein ilmastotyö, mitä voimme tehdä.

”Kannusteita ja rahaa ilmastotoimiin pitää olla, muuten ne eivät toteudu.”

Kriisityöryhmän palaverista Leppä toivoo sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja kannattavuuskriisiin.

”Lyhyellä aikavälillä ratkaisu on tuottajahinnan nosto. Sitä tarvitaan väistämättä, kun markkinataloudessa ollaan. Tuotantokustannukset ovat jo nousseet merkittävissä määrin”, Leppä totesi.

MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila pitää kokousta tarpeellisena. Hän kutsuu sitä kriisikokoukseksi.

"Ministeri Leppä lupasi kutsua kriisikokouksen koolle vastatessaan tuottajajärjestöille mielenilmauksessa Säätytalon edustalla. On ehdottomasti tarpeen myös siitä näkökulmasta, että poliittiset päättäjät lähinnä miettivät kustannusten lisäämistä alalle."

Marttilan mukaan tämä kertoo siitä, että edes ministeri Leppä ymmärtää tilojen talouskriisin vakavuuden. Hänen mukaansa tämä on perusteltu tapa tuoda ongelmia esille, vaikka jo esimerkiksi vuorineuvos Reijo Karhisen raportissa käytiin samoja asiakohtia läpi.

"On tarvittava operaatio jo sen vuoksi, että elintarvikealalla voisi olla riittävä tilannekuva. Toki yksikseen ei vielä riitä. Teot ratkaisevat", Marttila korostaa.

Marttila pitää tärkeän tilannekuvan päivitystä. "Kannattavuus heikkenee päivästä päivään. Monen tilan kohdalla puhutaan syksyn eloonjäämiskamppailusta. Keskeisiä toimia on lyhyen aikavälinen kriisirahoituksen varmistaminen ja siinä myös pankkien rooli on erityisen merkittävä."

Kotimarkkinoiden kauppatavat on hänen mukaansa syytä läpivalaista jälleen kerran ja tehdä korjausliikkeet. Uusia kehityskohteita on olemassa.

"Puhtia ruokavientiin on yksi kehityskohde. On myös päästävä vihdoinkin kiinni juurisyihin, miksi tilojen kriisinkestävyys on heikentynyt vuodesta toiseen", Marttila muistuttaa.

Juttuun täydennetty Jari Lepän ja Juha Marttilan kommentit klo 13.24.

Lue myös:

Hankkeita hankkeen perään: Selvityksiä maataloudesta riittää, mutta onko niistä hyötyä?

"Sikatiloilla akuutti kannattavuuskriisi" – Pohjanmaan ruotsinkielisten tuottajien puheenjohtaja: Hallitusohjelman lupaukset eivät ole toteutuneet

Puinnit lähes valmiit – heikoimmat viljakasvustot jäävät peltoon tai menevät polttoon

Lue lisää

Tuottajan saatava hiilikaupasta euroja

Valion Annikka Hurme lopettaisi näennäisviljelyn ja siirtyisi kohti pitkäjänteistä ruokapolitiikkaa

MTK:n Marttila: Maatalouden kannattavuuskriisi korjataan markkinoilla – "Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että valtio pelastaa ja kaikki jatkuu ennallaan"

Vain puolet Järvi-Suomen maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, MTK:n alueellinen kysely kertoo