Maatalous

Hanhivahinkojen ennaltaehkäisystä aletaan maksaa korvauksia – valtioneuvosto hyväksyi maanantaina uuden lain

Aiemmin ei valtion varoista ole voitu tukea rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäiseviä toimia.
Stiina Hovi
Rauhoitettujen eläinten, kuten kuvan valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja lisääntynevät jatkossakin, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisystä aletaan maksaa korvauksia, tiedottaa ympäristöministeriö.

Valtioneuvosto hyväksyi maanantaina hallituksen esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta.

Korvaukset ja tuet koskevat luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamia sekä maakotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Lain tavoitteena on kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Laissa säädetään myös vahinkojen korvaamisesta valtion talousarviovaroilla.

Korvauksia voitaisiin maksaa viljelys- ja eläinvahingoista. Jotta vahinko voidaan korvata, ely-keskuksen hyväksymän asiantuntijan tulee todentaa vahinko.

Nykyisen sääntelyn puute on ollut, että vahinkoja ennaltaehkäiseviä toimia ei ole valtion varoista voitu tukea. Vahinkojen ennaltaehkäisyä on suositeltu, mutta suositukselle ei ole ollut lainsäädäntöperustaa tai riittäviä resursseja.

Uuden avustusjärjestelmän mukaista avustusta voisivat hakea yritysten lisäksi myös luonnolliset henkilöt, yhdistykset, säätiöt, paliskunnat ja kunnat. Avustusta myöntäisivät ely-keskukset.

Maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamia vahinkoja ei voida käytännössä todentaa tai arvioida. Näiden vahinkojen osalta säädettäisiin laskennallisista tuista.

Uusi laki tulisi voimaan sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvät tukijärjestelmät.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja lisääntynevät jatkossakin, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Hallituksen esityksestä lausuntonsa jättäneiden mukaan kyse oli muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistämisen, rauhoitettujen eläinten suojelun yleisen hyväksyttävyyden ja tiettyjen elinkeinojen harjoittamisen yhteensovittamisen kannalta tärkeä esitys.

"Korvausten lisäksi tarvitaan myös muita keinoja hallita vakavia rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja. Muita keinoja ovat muun muassa maaseuturahastosta rahoitettavat ympäristökorvaukset sekä luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat."

Lue lisää

Yle uutiset: Poikkeusluvalla ammuttu merimetso tai valkoposkihanhi ruokapöytään? Lakialoite eduskunnan käsittelyssä

Video: Olisiko toimittaja hyvä hanhikarkotin? Hyvinkään kymmenet tuhannet valkoposkihanhet vaihtoivat paikkaa

Vetoomus ympäristöministeriöön: Hanhilupien päätökset halutaan Pohjois-Karjalaan

Karja saa lähteä, päätti hanhiin kyllästynyt Heikki Kunnas – "Niin irvokasta kuin se on, pellot on siirretty nautojen ruokinnasta hanhien ruokkimiseen"