Maatalous

Maatalouden yrittäjätulo putoaa tänä vuonna viidenneksen, sianlihan tuottajat erityisen vaikeassa tilanteessa

"Uusia vientikohteita pitäisi sianlihalle löytää, mutta se on vaikeaa, kun EU:ssa on ylitarjontaa.”
Johannes Tervo
Lihasikaloiden heikko kannattavuus, kasvavat kustannukset ja alhainen hinta johtavat PTT:n mukaan porsasruuhkaan emakkosikaloissa, kun lihasikalat eivät pysty vastaanottamaan kaikkia porsaita.

Maatalouden yrittäjätulo putoaa tänä vuonna jopa viidenneksen, Pellervon taloustutkimus PTT arvioi tuoreessa ennusteessaan.

"Maatalouden yrittäjätulo putoaa tänä vuonna dramaattisesti, ja ensi vuonnakin laskua tulee kahdeksan prosenttia", PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg sanoo. "Syinä ovat heikko sato ja kustannusten nousu. Erityisesti lannoitteiden, rehun ja rakentamisen hinnat ovat nousseet.”

Kuivasta keväästä ja paahteisesta kesästä kärsivät kaikki viljat, etenkin ohra. Kotieläintiloilla voi PTT:n mukaan tulla puute rehuviljasta, ja esimerkiksi vehnää ei juurikaan riitä vientiin.

Erityisen vaikeassa tilanteessa ovat sianlihan tuottajat.

Viime vuosina Suomen sianlihan tuotanto on kasvanut ja samaan aikaan vienti Kiinaan on lisääntynyt. Nyt Kiina ei enää vedä entiseen tapaan ja EU:ssakin on ylitarjontaa sianlihasta. Samalla sianlihan kulutus vähenee, mutta kustannukset nousevat.

Lihasikaloiden heikko kannattavuus, kasvavat kustannukset ja alhainen hinta johtavat PTT:n mukaan porsasruuhkaan emakkosikaloissa, kun lihasikalat eivät pysty vastaanottamaan kaikkia porsaita.

”Kuilu tuotannon ja kotimaisen kulutuksen välillä kasvaa, mutta tuotantoa ei pystytä sopeuttamaan kovin nopeasti. Toisaalta tuotannon pieneneminen pudottaisi yrittäjätuloa aina vain lisää. Uusia

vientikohteita pitäisi löytää, mutta se on vaikeaa, kun EU:ssa on ylitarjontaa”, sanoo maatalousekonomisti Juuso Aalto-Setälä.

Lihan kokonaiskulutus Suomessa jatkaa laskua. Naudanlihan kulutus alenee loivasti, sianlihan jyrkemmin. Sen sijaan siipikarjanlihan kulutus jatkaa suhteellisen tasaista nousuaan. Ensi vuonna siipikarjanlihan kulutus ylittää jo sianlihan kulutuksen.

Elintarviketeollisuus toipuu korona-ajan notkahduksesta talouskasvun ja kysynnän vahvistumisen siivellä, ja tuotannon volyymi ja liikevaihto palautuvat, PTT arvioi. Tähän vaikuttavat myös ravintolarajoitusten purku ja tapahtumien lisääntyminen.

Elintarvikeviennin viime vuosien voimakas kasvu kuitenkin taittuu. Tähän vaikuttaa se, että liha- ja maitotuotteiden viennin kasvun hidastuu, ja viljaakin riittää vähemmän vientiin.

Ruuan hinnan vaihtelut ovat olleet korona-aikana Suomessa selvästi pienempiä kuin EU:ssa. Ensimmäisen koronakevään piikkiä ei meillä koettu, ja tänäkin vuonna hintojen nousu on EU:ssa keskimäärin ollut vauhdikkaampaa kuin meillä.

”Ruuan hinnan nousu Suomessa on vuonna 2021 maltillista, noin 0,3 prosenttia, mutta se alkaa nopeutua jo loppuvuodesta. Ensi vuonna nousu on paljon nopeampaa, 1,8 prosenttia, eli enemmän kuin yleinen kuluttajahintojen nousu”, Forsman-Hugg sanoo.

Hintojen nousun syynä on kustannusten kasvaminen, ja lisäksi hintoihin tulee paineita palkankorotuksista, joista odotetaan viime vuosien maltillisia palkkaratkaisuja suurempia.

Kun kysyntä ja kuluttajien ostovoimakin vahvistuvat, voidaan kustannusten nousua siirtää hintoihin. Tämä luo PTT:n arvion mukaan mahdollisuuksia myös tuottajahintojen nostolle.

Kuuntele:

Podcastissa haastateltavana sikatilallinen Otso Heikola: "Sikatalous on kuolemankielissä"

Sianlihantuottajat odottaneet turhaan palkintoa soijattomasta tuotannosta: "Emme edelleenkään saa lisähintaa markkinoilta"

Lue lisää

Lihanjalostaja sikakriisistä: "Meille kotimaisen sianlihan hinta ei ole laskenut vuodessa yhtään, hintaero tuontiin jopa tuplat"

Hedelmäinen uunipossu

"Kustannuskriisi lyö tuottajia oikein kunnolla"

Monen viljelijän palkka sulaa olemattomiin, kun polttoaineen, energian ja lannoitteiden hinnat nousevat humisten