Maatalous

Kulkevatko traktorit pian biokaasulla? Markkinat odottavat biokaasutraktoreita jo innolla, mutta myynnissä on vasta yksi sarjavalmisteinen

Hallituksen tavoite viisinkertaistaa biokaasun tuotanto on saanut alalle vipinää.
New Holland
New Hollandin metaanilla toimivassa traktorissa kaasusäilö on sijoitettu eteen, traktorin ulkopuolelle. Muita sarjavalmisteisia kaasutraktoreita ei ole markkinoilla.

Biokaasulaitoksia valmistavan Demecan myyntijohtajan Sami Vinkin puhelin on soinut kiivaasti sen jälkeen, kun maatilojen ja maaseutu­yritysten biokaasulaitosten investointituki nostettiin 50 prosenttiin.

”Odotukset ensi vuodelle ovat kovat. Kyselyitä on tullut kymmeniä”, Vinkki kertoo.

Biokaasulaitoksia on tähän asti rakennettu lähinnä maatilojen omiin sähköntarpeisiin. Liikennepolttoaineiden tuotanto on ollut pientä, koska biokaasun puhdistaminen ja paineistaminen ajoneuvokäyttöön nostaa investoinnin hintaa.

”Nyt on ollut kiinnostusta myös liikennepolttoaineiden tuotantoon”, Vinkki vahvistaa.

Liikennebiokaasun tuotantoon kannustaa se, että hallitus on nostamassa ensi vuoden alusta biokaasun sekoitusvelvoitteen 20 prosenttiin. Tämä vaikuttanee myönteisesti biokaasun tuottajahintaan.

Maatilojen kannalta olisi toivottavaa, että kaasukäyttöisiä traktoreitakin tulisi markkinoille. Tällä hetkellä ainoa sarjavalmisteiseksi luettava kaasutraktori on New Holland T6 Methane Power.

”Kyseinen traktori on parhaillaan Ruotsissa testiajossa. Suomeen se ei ole tällä kertaa tulossa. Uskon, että biokaasu­traktori on yksi tulevaisuuden ratkaisu. Sillä pystytään korostamaan myös maatalouden vihreitä arvoja”, Agritek Oy:n myyntijohtaja Antti Nikkola näkee.

New Holland -kaasutraktori käyttää paineistettua, ei nestey­tettyä, kaasua. Kaasusäiliö on sijoitettu traktorin keulalle.

”Yksi ratkaistava asia on se, kuinka traktorin toiminta-aikaa voitaisiin pidentää, jottei tankilla tarvitsisi käydä liian usein. Toisena haasteena on, että henkilöautoille tarkoitettu kaasutankkausasema ei sovi traktorin tankkaamiseen.”

Agco Suomen markkinointipäällikkö Kimmo Kokkonen kertoo, että heilläkin tutkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä traktoreissa.

”Biokaasutraktoreita ei ole tällä hetkellä kentällä. Vajaat kymmenen vuotta sitten Valtralla oli testikäytössä sekä dieselillä että biokaasulla toimivia Dual Fuel -traktoreita, mutta ne eivät siirtyneet sarjatuotantoon”, Kokkonen sanoo.

Maanviljelijä Tapio Riipinen Laukaasta konvertoi Valtran toimeksiannosta parikymmentä traktoria diesel- ja kaasukäyttöisiksi. Uusien Dual Fuel -traktoreiden valmistaminen loppui, kun Euroopan unionin päästönormit edellyttivät pakokaasujen puhdistusjärjestelmän sekä diesel- että biokaasupuolelle. Vaatimukset täyttävä järjestelmä olisi ollut kallis ja vaativa kehittää.

”Teknisesti biokaasu toimii polttoaineena vähintään yhtä hyvin kuin diesel. Pienenä ongelmana oli lyhyt toimintasäde. Dual Fuel -traktorit olivat niin sanottuja puolen päivän traktoreita. Kaasutankkien määrää ja kokoa ei voinut vapaasti kasvattaa niin, että ne eivät rajoittaisi traktorin normaalia käyttöä.”

Riipisen mielestä maatilojen biokaasulaitokset ovat vaikeita mitoittaa kannattavaan liikennepolttoaineiden tuotantoon.

”Liikennebiokaasua tuottavien laitosten pitäisi olla useamman maatilan yhteisiä tai kaasuasiakkaiksi pitäisi saada toiminta-alueen maatiloja ja koneyrittäjiä. Osa tiloista voisi toimia raaka-aineiden toimittajina. Samalla edistettäisiin jätteiden, sivutuotteiden ja ravinteiden kierrätystä”, Riipinen ehdottaa.

Yksi ratkaisu liikennebiokaasun tuotannon kustannustehokkuuteen olisi kuorma-autolla liikuteltava biokaasun puhdistus- ja paineistusyksikkö. Tällaisen laitteiston toimivuutta ja hintaa selvitellään parhaillaan Sallan, Posion ja Sodankylän alueilla.

”Jalostusyksikkö maksaa koosta ja teknologiasta riippuen 300 000–1 000 000 euroa. Useamman toimijan yhteiskäytössä investointi jäisi kohtuullisemmaksi. Paineistuksen jälkeen biokaasu voitaisiin kuljettaa konteissa biokaasun tankkausasemille tai nesteytettäväksi isompaan yksikköön”, projektipäällikkö Ari Haapanen Vaasan yliopistosta kertoo.

Lue lisää

EU:n elpymisrahaa oikeaan kohteeseen

Biokaasu nousussa, tänä vuonna suunnitelmissa kymmeniä uusia laitoksia – tuen nosto 50 prosenttiin lisää kiinnostusta entisestään

Yle uutiset: Luonnonvarakeskus suunnittelee uuden ajan navettaa Jokioisille

Yle uutiset: Puolangan biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa pian – jätevesiliete auttaa korvaamaan fossiilista polttoöljyä