Pro Furin kyselyn tulos eroaa täysin Animalian kyselyn tuloksesta

Erilaisella kysymyksenasettelulla voidaan saada erilaisia tuloksia.
Pro Furin teettämän kyselyn mukaan 53 prosenttia hyväksyy suomalaisen turkistuotannon.