Viljelijöiden odotukset ja mielialat synkistyneet selvästi, tilamäärän lasku nopeutuu

Investoinneista kiinnostavat uudet energiamuodot sekä peltojen ojitus.
Tyhjäksi jääviä sikaloita ja muita kotieläinrakennuksia on yhä enemmän.