Maanomistajat jäivät ilman suoraa tietoa maidensa kuulumisesta maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin – lintuyhdistykset kokosivat tiedot vapaaehtoisvoimin

Minimissään Maali-alueista on tiedotettu lintuyhdistyksen verkkosivulla. Osa yhdistyksistä on julkaissut selvityksen tulokset lintupaikkaoppaan muodossa ja osa toimittanut aluetiedot kuntien maankäytön suunnittelijoille.
MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen huomauttaa, että maanomistajiin tulisi olla yhteydessä aina, kun tehdään jotakin sellaista, joka voi jollakin tavalla vaikuttaa heidän omistamiinsa alueisiin tai niiden käyttöön.