MT Metsä

Luonnonsuojelulaki uudistuu ‒ MTK:n pelkona on harmaan, korvaamatta jäävän suojelun lisääntyminen, Luonnonsuojeluliitto: “Metsät ovat luonnonsuojelumme ykkösongelma”

Luonnonsuojelulakiin esitetään uutena mekanismina tiettyjen luontotyyppien automaattisuojelua. MTK ja Metsäteollisuus ry haluavat, että luontotyyppisuojelu perustuu jatkossakin viranomaisen tekemään päätökseen. Ekologinen kompensaatio on osana hallituksen esitystä eduskunnalle, vaikka menettelyn pilotointi on vielä kesken.
MTK katsoo, että luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelun tulee jatkossakin perustua viranomaisen tekemään päätökseen. Voimassa oleva luonnonsuojelulaki suojaa uhanalaisten lajien lisäksi yhdeksää luontotyyppiä.
MTK katsoo, että luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelun tulee jatkossakin perustua viranomaisen tekemään päätökseen. Voimassa oleva luonnonsuojelulaki suojaa uhanalaisten lajien lisäksi yhdeksää luontotyyppiä. Kuva: Kari Salonen

Lue lisää