Metsä

Verovapaata ansiota tiedossa: käpyjen metsikkökeräys laajenee etelään

Metsähallitus maksaa männynkävyistä noin 1,20 euroa litralta.
Metsähallitus
Metsähallitus maksaa kävyistä noin 1,20 euroa litralta. Käpyjen keräys vaatii luvan maanomistajalta.

Metsähallitus kertoi aiemmin aloittavansa käpyjen kansalaiskeräyksen Lapissa. Nyt keräysaluetta laajennetaan eteläiseen Suomeen.

"Tarve kerätä metsikkökäpyä ei rajoitu tällä hetkellä yksin Lappiin. Myös eteläisessä Suomessa on tarvetta kasvattaa männynsiementen varastoja", kertoo Siemen Forelian toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen.

Etelä- ja Keski-Suomessa taimituotannossa on käytetty lähinnä jalostettua siementä. Pulkkisen mukaan jalostetun siemenen kattavuus on hyvä ja riittävyys kohtuullinen.

"Silti kahden huonon männyn satokauden jälkeen on vahvistunut käsitys, että metsäpuiden siementuottajien on syytä täydentää varastoja metsikkösiemenellä myös muualla kuin Lapissa."

Tänä vuonna siihen on hyvä mahdollisuus. Männyn siemensato on runsas lähes koko maassa. Se koskee sekä siemenviljelyksiä että metsiköitä.

"Tilanne tarjoaa hyvän mahdollisuuden männyn siemenen varastojen täydentämiseen koko Suomen alueella."

Männyn siemensadon synty vaatii useita vuosia. Tämän sadon perusta syntyi kesän 2018 lämmöstä. Saman kesän jäljiltä korjattiin viime syksynä erinomainen kuusen käpysato.

Nyt on vuotta pidemmän ajan vaativan männyn vuoro. Sato tulee tarpeeseen.

Pohjois-Suomessa näin runsas siemensato saatiin viimeksi 20 vuotta sitten. Siitä saatua siementä on edelleen kylmävarastoissa jopa 10 vuoden tarpeeseen.

Ongelmia on siemenalkuperien käyttökelpoisuudessa. Joillekin paikkakunnille sopivaa siementä on enää vuoden tarpeeseen.

Siemenen tarvetta kasvattaa hakkuiden kasvu. Se näkyy vuoden tai kahden viiveellä taimitarpeen kasvuna.

"Luonto tarjosi yhtälöön oman yllätyksensä. Kahtena peräkkäisenä vuotena 2018 ja 2019 metsäpuiden siementuottajat saivat kerättyä siemenviljelyksiltään normaalia pienemmän mäntysadon. Se ei riittänyt paikkaamaan nopeasti kasvanutta kysyntää."

Pulkkisen mukaan jalostetun siemenen niukkuus kärjistyi kuluvan vuoden metsäkylvöissä. Niukkuutta esiintyi erityisesti Keski-Suomesta pohjoiseen päin.

"Ongelma on koskenut nimenomaan metsäkylvöjä. Taimitarhojen siementarve laadukkaan männyn siemenen osalta on pystytty turvaamaan."

Kysynnän ja siemenvuosien vaihtelua on tasattu siemenvarastoilla. Siltä osin vastaan ovat nousseet siemenviljelysten tuotantokapasiteetin rajat ja siemensatojen suuri vaihtelu.

"Tästä johtuen metsikkösiemenelle on edelleen syytä varata rooli myös eteläisen ja keskisen Suomen siemenhuollossa", näkee Pulkkinen.

Hän tarkentaa, että metsikkösiementä tarvitaan silloin, kun siemenviljelyksiltä ei saada riittävästi jalostettua siementä.

Pohjois-Suomessa Metsähallitus valmistautuu lähes miljoonan litran käpyurakkaan. Siellä kävynkeruusta on kokemusta ja metsänhoitoyhdistykset ovat mukana yhteistyössä.

"Eteläisessä Suomessa metsikkösiemenen keruu on ollut vähäistä. Verkostot ovat purkautuneet, kerääjät vanhentuneet ja vakiintuneet toimintatavat osin unohtuneet", listaa Pulkkinen.

Tavoitteena on silti saada syksyn aikana varastoon kohtuullinen määrä hyvälaatuista metsikkösiementä. Sen varmistamiseksi Siemen Forelia etsi avukseen toimeliaita kerääjiä.

Keräys painottuu Jyväskylä - Oulu -väliselle alueelle, koko maan leveydeltä.

"Merkittävä osa keräyksistä tehdään yhteistyössä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa, mutta sopimuksia tehdään myös suoraan kerääjien kanssa."

Ostettavan käpyerän minimikoko on 1000 litraa. Siitä saadaan noin 6-7 kiloa siementä.

Kerääjille maksetaan kävyistä noin 1,20 euroa litralta. Palkkio on verotonta tuloa.

Pulkkinen muistuttaa, että käpyjen keruu ei ole marjojen ja sienien keruusta poiketen jokamiehenoikeuksiin kuuluvaa toimintaa. Siksi se vaatii aina maanomistajan luvan.

Metsähallitus lupaa antaa omille mailleen keräyslupia aina olosuhteiden salliessa.

Käpyjen keruusta ja laatuvaatimuksista löytyy tietopaketti Siemen Forelian nettisivuilta, jossa voi myös ilmoittautua kerääjäksi nettilomakkeella.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Merkittäviltä lintuvesiltä poistetaan supikoiria ja minkkejä – "Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua"

Metsähallitukselta neuvo tunturissa vaeltavalle ikävän lieveilmiön seurauksena: "Älä siirrä yhtään kiveä"

Video: Livojoelle kuljetetaan helikopterilla 800 tonnia kutusoraa kaloille – reilun viikon aikana tehdään yli 550 lentoa

Kansallispuistot nauttivat ennätyssuosiosta: "Luonnon ensi kertaa löytäneet ovat tulleet jäädäkseen"