Metsä

Ely-keskukset irtautuivat PEFC:stä – nyt EU-komissio kertoo käyttävänsä kriittistä muistiota metsäpäätöksentekonsa tukena

"Komissiossa on sertifiointiin erilaisia näkemyksiä", MT:lle kerrotaan.
Kimmo Haimi
PEFC:tä ei pitäisi markkinoida ekologisesti kestävänä, ely-keskukset sanovat.

Euroopan komissio on noteerannut Suomen keskustelun PEFC-sertifioinnista, komissiosta kerrotaan MT:lle.

Ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus (Syke) ilmoittivat viime viikolla, että ne eivät allekirjoita päivitettyä PEFC-standardia. Niiden mielestä kestävän metsätalouden standardin tulisi ottaa paremmin huomioon uusin tutkimustieto.

MT:n tavoittama komission lähde kertoo käännetyn muistion näkyneen komission sisäisissä keskusteluissa. Tämä on komissiossa tavallinen menettelytapa: kaikkien jäsenmaiden metsäpäätöksentekoa seurataan tarkasti.

"Komissio seuraa sertifiointia ja siihen liittyvää keskustelua. Sitä varten komissio kerää taustatietoa ja selvityksiä. Sertifiointiin on komissiossa eri näkemyksiä. On useita vaihtoehtoja, miten päätelmät ovat komissiolle voineet päätyä, todennäköisesti komissio on bongannut tämän seuratessaan keskustelua aiheesta."

Metsäasiantuntija Sini Eräjää Greenpeacelta on kuullut muistion kiertäneen komissiossa.

"Elyn lausuntohan on julkisesti tiedossa, joten varmasti asia on jo tiedossa monien reittien kautta. Oletan, että siihen on viitattu useissa Suomen metsälobbaukseen liittyvissä keskusteluissa viime aikoina, mukaan lukien taksonomiassa."

Euroopan komissio julkaisi toissaviikolla esityksensä kestävän rahoituksen luokittelusta eli taksonomiasta. Sen mukaan kestävän puuta käyttävän yritystoiminnan perustana on se, että yli 13 hehtaarin metsätilat seuraisivat EU:n yksityiskohtaisia kestävyyskriteerejä.

Suomalainen meppi Sirpa Pietikäinen (kok.) pitää harmillisena, että ely-keskusten PEFC-päätöstä ei ole otettu huomioon kestävän kehityksen kriteeristöä valmistellessa.

"Tämä on PEFC-standardityöryhmän työskentelyssä vakava käänne, joka olisi pitänyt huomioida taksonomian metsäkriteeristöä kehittäessä", europarlamentaarikko Pietikäinen kertoo.

PEFC-standardia uudistaneessa työryhmässä oli mukana yli 60 organisaation edustus. Syke ja ely-keskukset irtisanoutuivat uudesta standardista juuri ennen sen allekirjoittamista.

Kyseisten organisaatioiden käytös herätti muissa työskentelyyn osallistuissa tahoissa suurta ihmetystä.

”Tämä ei tullut ilmi missään vaiheessa metsäsertifioinnin kaksivuotisen työn aikana. Sekä elyn että Suomen ympäristökeskuksen edustajat hyväksyivät ja allekirjoittivat tätä ennen kaikkien kokouksen pöytäkirjat”, toteaa Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho.

Kummastusta ely-keskuksen toiminaan lisää Eteläahon mukaan se, että kyseessä on valtion ohjauksessa oleva viranomainen.

”Onko ely-keskuksen irtaantumisessa PEFC-standardista otettu huomioon ely-keskuksen lakiin kirjoitettu kokonaistehtävä? Siihen on ensimmäiseksi kirjattu yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen.”

Eteläaho perää vastausta siihen, ketkä ely-keskuksen irtisanomispäätöksen taustalla ovat.

”Onko tarkoituksenmukaista, että valtiollinen toimija puuttuu näin toiseen metsäsertifiointijärjestelmään, kun kestävyyden kriteeristö on kahdessa eri metsäsertifiointijärjestelmässä pääosin samanlainen?” Eteläaho jatkaa.

Lue myös:

Ely-keskusten mielestä PEFC:tä ei pitäisi markkinoida ekologisesti kestävänä – irtaantuvat sertifikaatista

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Ilmastoaktivistit vaativat EU-komissiolta tiukkaa metsälinjaa ja puun arvon tunnustamista myös luonnon kannalta

Peittääkö vesikasvusto uimarannan ulappaa? – Vielä ehtii ilmoittaa vesikasvien koneellisesta niitosta ely-keskukseen

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

Metsäsertifikaatin rivit rakoilevat: Nyt myös saamelaiset irtaantuivat