Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Komissio esittää ilmasto- ja metsänhoitosuunnitelmaa yli 13 hehtaarin tiloille – uusien kestävyyskriteerien pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa

Kestävän metsätilan ehtona on, että metsätilojen hiilinielut pysyvät tai vahvistuvat pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa valvottaisiin osana metsäsertifiointia.
Sanne Katainen
Kriteerien taustalla on EU:n tavoite luokitella eri taloustoimenpiteitä niiden ilmastokestävyyden perusteella.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona kestävän rahoituksen taksonomian kriteerit, jotka tuovat uutta kestävyyssääntelyä maa- ja metsätaloudelle.

Vihreiden rahoitusvälineiden käyttöönotto edellyttää yli 500 henkilön yrityksiltä yksityiskohtaista kestävyyden raportointia. Koska suurten metsäteollisuusyritysten on osoitettava, etteivät ne tuota toiminnallaan merkittävää haittaa ilmastolle ja ympäristölle, myös metsätilat kohtaavat uutta byrokratiaa.

Ilmasto- ja ympäristökriteerien raportoiminen ei suoraan koske yksityisiä metsänomistajia, mutta vaikutukset tulevat metsätiloille yritysten puunhankinnan kautta. Suurten metsäteollisuusyritysten kestävyyttä seurattaisiin jatkossa niiden harjoittamien metsänkäyttötapojen perusteella.

Metsätalouden kestävyys tulisi pystyä osoittamaan metsäketjun joka vaiheessa. Jotta yksityinen metsätila voisi näyttäytyä kestävänä raaka-aineen lähteenä, yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi sitoutua ilmastohyötyanalyysin valmisteluun ja metsänkäyttötapojen seurantaan 30 vuoden ajan, EU-komissio ehdottaa.

Ilmastohyötyanalyysin tulisi pitää sisällään tietoa muun muassa hiilivarastosta sekä hiilinielujen muutoksista.

Taloudelliset toimijat voisivat saada markkinoilta vihreää rahoitusta metsätaloustoimenpiteiden lisäksi metsittämiseen, ennallistamiseen ja suojeluun.

Metsätalouden määritelmissä komissio painottaa kunkin EU-maan kansallisen metsäpolitiikan merkitystä. Suomen metsäsektorin kannalta positiivinen asia on se, että metsäsuunnitelmia voitaisiin todennäköisesti valvoa yhteissertifiointien kautta.

Metsätalouden kestävyyskriteerit ovat keventyneet viimeisimmistä ehdotuksista. Komissio esitti aiemmin, että lannoitteiden tai urean käyttö ei olisi kestävää metsätaloutta ja ainoastaan ”nykyistä parempi” metsänhoito luettaisiin kestäväksi taloustoiminnaksi. Uusimman esityksen mukaan lannoitteiden käyttöä on minimoitava.

Myös bioenergian käyttö on mukana taksonomiassa tietyin ehdoin. Suomen metsäsektorin kannalta kiinnostavaa on ollut, millainen puubiomassa soveltuu energiakäyttöön. Tämä ohjeistus kuitenkin päivitetään vasta kesän jälkeen, kun komissio on julkaissut ehdotuksensa uusiutuvan energian lainsäädännölle.

Seuraavaksi EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin tulee joko hyväksyä tai hylätä ehdotus.

Lue myös:

EU:n tuore metsäsääntely saa MTK:lta ja metsäteollisuudelta pyyhkeitä: "Suomi ei voi hyväksyä"

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia

  • Euroopan komissio julkaisi 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman.
  • Rahoitusjärjestelmän uudistus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal).
  • Kestäviksi luokiteltavien sijoitusten tulisi jatkossa täyttää tietyt kriteerit, joita komissio valmistelee tulevien vuosien ajan.
  • Myös maa- ja metsätalous ovat mukana tarkastelussa.
  • Niin kutsutun taksonomia-luokittelun tarkoituksena on ohjata rahoitusta vihreisiin, ekologista siirtymää tukeviin sijoituskohteisiin.
  • Sääntelyyn osallistuminen on pakollista suurille yrityksille. Sen uskotaan ohjaavan markkinoita tehokkaasti EU:n toivomaan suuntaan.
  • Luokitusjärjestelmän tavoitteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä, ympäristökuormituksen vähentäminen, kiertotalous sekä jätteistä, kierrätyksestä ja terveistä ekosysteemeistä huolehtiminen.
Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Suomalaismeppien joukko vaatii muutosta EU:n uusiin metsätalouden kestävyyskriteereihin – "Aiheuttaisi tarpeetonta taakkaa pienille metsänomistajille"

Metsänkäytön kestävyyskriteerit tuovat ongelmia EU:n metsämaille – Avo- ja harvennushakkuut voivat joutua vaakalaudalle

EU:ssa suunnitteilla kriteerejä, jotka tekisivät metsätaloudesta kestämättömän rahoituskohteen – Uusi "lulucf-vääntö" näköpiirissä

EU:n rahoitusmalli uhkaa tuoda lisäbyrokratiaa maa- ja metsätiloille – maatilaluoton hinta voi olla korkeampi tiloilla, jotka eivät täytä uusia kriteereitä