Metsä

Tutkimus: "Puisesta kerrostaloasunnosta ollaan valmiita maksamaan kymmenen prosenttia tavallista enemmän Helsingissä

Professorin mukaan urbaanin puurakentamisen pitäisi yleistyä, jos kaupungit haluavat saavuttaa hiilineutraaliustavoitteitaan.
Jarkko Sirkiä
Puukerrostalojen markkinaosuus on noin 3 prosenttia.

Puisessa kerrostalossa olevasta asunnosta maksetaan Helsingissä noin 9 prosenttia enemmän kuin vastaavista asunnoista muusta materiaalista rakennetuissa taloissa, kertoo Aalto-yliopiston tutkimus.

Aalto-yliopiston professorin Seppo Junnilan mukaan tilastoja tarkasteltiin myös Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa, mutta merkittävää eroa myyntihinnoissa ei havaittu.

"Osviittaa kyllä löytyi, mutta ei niin suuresti, että se olisi ollut tilastollisesti merkittävää."

Tutkimuksessa ei erikseen tarkasteltu syitä hintaeroon. Se on Junnilan mukaan seuraavan tutkimuksen aihe.

"Sisäilma, korkea kotimaisuusaste, pienempi hiilijalanjälki...", hän luettelee puutalojen hyviä puolia.

Syiksi huomattavalle hintaerolle Helsingissä tutkijat pohtivat kahta eri tekijää. Helsingissä vihreät arvot ovat suositumpia, joten ekologista asumista halutaan suosia. Helsingissä on myös paljon nuoria aikuisia ja ensiasuntoa ostaessa moni haluaa panostaa omien arvojen mukaiseen asumiseen.

Sijainti ja muut ominaisuudet vaikuttavat suuresti asunnon hintaan. Tutkimuksessa pyrittiinkin minimoimaan muiden tekijöiden vaikutus ja tarkastelemaan vain kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta.

Junnilan mukaan urbaani puurakentaminen edistäisi kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Pientalopuolella puurakentaminen on tavallista, mutta sen pitäisi lyödä kunnolla läpi myös urbaanissa kaupunkirakentamisessa.

"Kaupungit ovat huonoja hiilensidonnassa, koska metsää on vähän. Kaupunkiympäristöissä paukut pitäisi laittaa urbaaniin puurakentamiseen."

Tällä hetkellä puukerrostalojen markkinaosuus on vain noin 3 prosenttia. Tutkimustulos on professorin mielestä erittäin vahva vihreä signaali rakennusteollisuudelle.

Erilaisten pilottien perusteella puurakentamista pidetään usein kalliimpana vaihtoehtona. Junnila toteaa kuitenkin, että teolliseen rakentamiseen kuuluu tehostaminen. Kun tuotantoa ja tuotantoketjuja tehostetaan, myös lopullinen hinta laskee.

"Ja luulisi 9 prosenttia suuremman myyntihinnan riittävän kattamaan, jos rakennusvaiheessa syntyy suurempia kuluja", Junnila huomauttaa.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Ihminenkin voi saada superkuulon – Superherkkä mikrofoni voi paikallistaa putkivuotoa ja seurata jopa lepakoiden lentoa

Tutkimus: Lämpöpumpun hankkiminen kannattaa ilman investointitukeakin

Tuore tutkimus: Ilmastonmuutos uhkaa jopa kolmannesta maailman ruoantuotannosta

Tutkimus: Maksuhäiriöt kasaantuvat matalasti kouluttautuneille