Metsä

Analyysi: Sahatavaramarkkinat lähestyvät suhdannehuippua

Nousuun ampaisseen sahatavaramarkkinan nopeaa käännettä on vaikeaa ennustaa, kirjoittaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Mutanen.
Piia Ouri

Sahatavaramarkkinoiden luonnehdinta on tänä keväänä ollut kaikkea muuta kuin virastonharmaata. Mediassa on vilahdellut niin koronabuumia, superbuumia kuin supersykliäkin. Huomiohakuiset termit kertovat toisaalta jotain olennaista. Koronapandemia on heijastunut sekä sahatavaran kysyntään että tarjontaan, ja yhteisvaikutus näkyy nyt havusahatavaran hinnan globaalina nousuna.

Lisääntynyt etätyöskentely sekä kokoontumis- ja matkustusrajoitukset ovat saaneet ihmiset remontoimaan kotejaan ja kunnostamaan pihojaan. Pandemian alussa sahatavaran tuottajat rajoittivat tuotantoaan kysynnän laskun pelossa. Myös sulkutoimet ja tautitapaukset laskivat sahausmääriä joissain maissa.

Yllättävä tee se itse -rakentamisen suosio sekä koronan vaikutusten jääminen rakentamisessa pelättyä pienemmiksi tukivat sahatavaran kysyntää, eikä tarjonta pystynyt vastaamaan kysynnän kasvuun. Tämän seurauksena sahatavaran hinta kääntyi voimakkaaseen nousuun aluksi Yhdysvalloissa muiden markkina-alueiden seuratessa perässä.

Supersykli on pohjoisamerikkalaisten puutuotealan konsulttien lanseeraama termi, jolla viitataan lähinnä Yhdysvaltojen sahatavaramarkkinoiden ylikuumenemiseen. Supersyklissä asunto- ja erityisesti omakotirakentaminen kasvaa Yhdysvalloissa vihdoin finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Samalla sahatavaran tuotantoa Pohjois-Amerikassa on vaikeaa kasvattaa muun muassa Kanadan metsätuhojen vuoksi. Supersykliä on povattu jo vuosia, ja nyt se vaikuttaa toteutuneen.

Sahatavaran hinta lähti Yhdysvalloissa rakettimaiseen nousuun loppukesästä 2020, ja hetkellisen pudotuksen jälkeen hinta on keväällä 2021 jälleen historiallisen korkealla. Tämä puolestaan on houkutellut eurooppalaisia sahureita lisäämään vientiään Yhdysvaltoihin, mikä on heijastunut esimerkiksi paljon sahatavaraa tuovan Britannian sahatavaramarkkinoihin tarjonnan niukkuutena ja hinnan nousuna.

Sahatavaramarkkinat lähestyvät suhdannehuippua. Kysymykset siitä, kuinka korkea huipusta muodostuu, milloin suhdannekäänne tapahtuu ja millainen on sahatavaramarkkinoiden uusi normaali, askarruttavat sahureita, metsänomistajia ja rakentajia. Edellisiä huippuja olivat vuodet 2007 ja 2018. Tällä hetkellä Suomen sahatavaran vientihinnan taso sekä nousun kulmakerroin muistuttavat vuotta 2007.

Vaikka Yhdysvaltojen huhtikuun luvut rakentamisen aloituksista viittaavat siihen, että sahatavaran poikkeuksellinen kallistuminen rajoittaa jo rakentamismääriä ja vaikka sahatavaran futuurihinnat ovat toukokuun aikana laskeneet hieman huippulukemista, odotetaan sahatavaran hinnan pysyvän Yhdysvalloissa kesän yli korkeana. Euroopassa hinnat alkoivat nousta Yhdysvaltoja myöhemmin, ja nousu jatkunee kesäkuukausina.

Vaikeinta on suhdannekäänteiden ennustaminen. Suomessa kattavia metsäalan suhdanne-ennusteita tekevät vuosittain Luonnonvarakeskus (Luke) ja Pellervon taloustutkimus PTT. Luken Metsäsektorin suhdannekatsausta on julkaistu jo kolmekymmentä vuotta, ja matkan varrella kritiikkiä on tullut milloin piste-ennusteiden epätarkkuuksista, katteettomien odotusten luonnista tai jopa pörssikurssien heiluttelusta.

Suhdanneherkällä toimialalla käänteet voivat olla nopeita ja ennusteet jo julkaisuhetkellä vanhentuneita. Suhdanne-ennusteiden tärkeintä antia eivät kuitenkaan ole yksittäiset ennusteluvut, vaan suuruusluokka, etumerkki sekä ennusteisiin liittyvien analyysien kautta tarjoiltu markkinatilanteen kokonaiskuva, josta lukijat voivat saada tukea omiin päätöksiinsä.

Tuorein suhdannepäivitys julkaistiin viime viikolla, ja se tarjoaa rautaisannoksen metsäalan loppuvuoden näkymistä: mielenkiintoisia aikoja ei eletä pelkästään sahatavaramarkkinoilla.

Kirjoittaja on liperiläinen metsäekonomisti ja pienviljelijä.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Kanadan metsäpalot nostavat sahatavaran hintaa Pohjois-Amerikassa

Sahatavaran hinnat laskeneet Yhdysvalloissa jo 70 prosenttia

Södran sahatavarayksikön tulos liki kaksintoistakertaistui – "Markkinaolosuhteet ovat erittäin poikkeukselliset"

Jatkuvatko sahatavaran huippuhinnat? Epävarmuus kasvaa Euroopan sahoilla