Metsä

EU:n Suomelle ehdottama nielutavoite todennäköisesti mahdollistaa hakkuiden lisäyksen – Leppä: "Uskon tämän tapahtuvan"

Suomi on tyytyväinen, että metsien ja maankäytön päästölaskennat perustuvat todellisiin päästöihin ja nieluihin. Suomen nielutavoite on EU:n keskiarvoa korkeampi.
Hanna Linnove
"On pidettävä huolta, että jokainen jäsenvaltio vastaa itse omista päästövähennyksistään", ministeri Jari Leppä sanoo.

EU-komission ilmastopaketti sisältää uuden 310 miljoonan tonnin hiilinielutavoitteen maankäyttösektorille ja metsätaloudelle (lulucf-sektori). Suomen osuus tavoitteesta on 17,8 miljoonaa tonnia.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää Suomen tavoitetta saavutettavana, mutta kunnianhimoisena.

"Suomen nielutavoite on eurooppalaisessa vertailussa varsin kova. Kun vertaamme muihin maihin, niin Suomi kantaa kortensa kekoon. Tämä vaatii sen, että metsätalouden toimintaedellytykset säilyvät."

Nielutavoitteet on laskettu vuosien 2016–2018 perusteella. Maa- ja metsätalousministeriön arvioiden mukaan EU-maiden nielujen tulisi nousta keskimäärin noin 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja Suomessa yli 30 prosenttia.

"Suomen nosto on EU-maissa top 5:n joukossa", metsäneuvos Heikki Granholm kertoo Suomen luvusta.

Vertailun vuoksi 2019 Suomen lulucf-sektorin nielu oli 14,7 ja viime vuonna 20,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Leppä on tyytyväinen, että EU:n nykyisistä – historiallisiin hakkuisiin perustuvista – nielulaskelmista ollaan luopumassa. Niiden mukaan Suomen maankäyttö ja metsät ovat nipin napin nielun puolella.

"Laskentamallin pitää perustua luonnonlakiin eikä laskennallisiin nieluihin. Nyt komission esitys perustuu Suomen toivomalla tavalla maankäyttösektorin ja metsien todellisiin päästöihin ja nieluihin."

"On hyvä, että metsien käyttöä ei verrata enää menneisiin. Tämä ei vastannut sitä, mitä metsissä todellisuudessa tapahtui."

Suomi on myös painottanut, että kaikkien maiden tulee vastata omista päästövähennyksistään itse.

Granholm arvioi, että hakkuiden vähentämistä nielutavoite ei näytä vaativan.

"Tämä on valtioiden välinen tavoite, eikä instrumentti, että alettaisiin säädellä hakkuita. Mutta näyttäisi siltä, että Suomen luku, 17,8, ei rajoittaisi metsien hakkuita."

Ministerin mukaan jopa hakkuiden kasvu näyttää mahdolliselta.

"Metsiemme kasvu ja terveyden tila on niin hyvällä tolalla, että uskon tämän tapahtuvan. Tämä on haastavaa ja se tarvitsee monia toimia. Kaikki perustuu kestävään hakkutasoon. Hakkuutasot vaihtelevat, mutta tärkeää, että se ei ylitä nykyistä kestävää hakkuutasoa."

"Teemme kaikkemme, että nielut kasvavat, jotta kokonaiskestävyys säilyy", Leppä sanoo.

Lue myös:

Suomelle 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite, bioenergian korjuulle rajoituksia – EU:n historiallinen ilmastopaketti ehdottaa täyskäännöstä

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsänomistaja hyötyy EU:n uudesta nielulaskennasta – komissio suunnittelee hiilisertifikaattia, joilla metsänomistajien hiilinielut tulisivat osaksi päästökauppaa

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän

EU-ilmastopaketti edistää maatalouden ilmastotiekartan toteuttamista

HS: Markku Ollikainen kohdistaisi päästöpäätökset rehuntuottajille