Metsä

EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan, mutta jarruttaa metsien käyttöä, Metsäteollisuus arvioi – "Strategia jää ristiriitaiseksi"

"Esitetty päätösvallan hivuttaminen Brysseliin on strategian huolestuttavimpia piirteitä", Metsäteollisuus ry:n Karoliina Niemi sanoo.
Johannes Tervo
EU:n metsästrategian toimeenpanossa on muistettava Euroopan metsien erilaisuus, Metsäteollisuus korostaa.

Euroopan komission tänään perjantaina julkistama metsästrategia muuttui valmistelun loppuvaiheessa parempaan suuntaan, Metsäteollisuus ry arvioi.

Metsäteollisuuden etujärjestön mukaan strategia jää kuitenkin ristiriitaiseksi.

"Se nostaa vahvemmin esiin puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt, mutta samaan aikaan jarruttaa metsien käyttöä", järjestö toteaa tiedotteessa.

Metsäteollisuus pitää myönteisenä, että kansallisen metsäpolitiikan rooli tuodaan aiempaa selvemmin esille, vaikka komissio edelleen uhkaa nipistää palan metsiä koskevaa päätösvaltaa pois Suomesta.

"Metsästrategia on lopulta Suomelle pelättyä parempi. Lopputuloksessa näkyy se, että maamme hallituksen avainministerit, suurin osa Suomen mepeistä ja virkakunnasta sekä koko metsäsektori ovat aktiivisesti vaikuttaneet metsäisen maamme etujen turvaamiseksi. Erittäin huono alkuperäinen esitys otti askeleita parempaan suuntaan", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa.

Metsästrategia huomioi Jaatisen mukaan alkuperäistä versiota paremmin sen, että metsäteollisuuden tuotteet torjuvat ilmastonmuutosta korvaamalla sellaisia, joiden valmistus aiheuttaa runsaasti fossiilisia päästöjä.

Metsäteollisuus katsoo, että metsästrategiassa tunnustetaan puun käytön ilmastohyödyt, mutta strategia pyrkii kuitenkin samalla rajoittamaan metsien talouskäytön mahdollisuuksia, esimerkiksi kannustamalla avohakkuiden välttämiseen. Puupohjaisten tuotteiden muut yhteiskunnalliset hyödyt jäävät strategiassa järjestön mukaan valitettavasti vaille huomiota.

"Puu ei voi olla samaan aikaan pystyssä metsässä ja puukoulun kattopalkissa tai muovin korvaajana ruokapakkauksessa. Haluttaessa metsien tuottamia hyötyjä puuta pitää voida käyttää", Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi sanoo.

EU:n metsästrategia ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se luotaa metsiin liittyviä poliittisia toimenpiteitä EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

Metsäteollisuus toteaa, että jäsenvaltioiden päätösvalta tuodaan strategiassa useasti esiin, mikä on selkeä parannus alkuperäiseen versioon verrattuna. Tästä huolimatta komissio yrittää napata järjestön mukaan aiempaa suurempaa roolia metsäasioissa.

"Esitetty päätösvallan hivuttaminen Brysseliin on strategian huolestuttavimpia piirteitä. Strategian toimeenpanossa ja esitettyjen ohjeiden ja mahdollisten lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa tulee toimia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja koko metsäsektorin kanssa", Niemi sanoo.

Strategian toimeenpanossa on muistettava Euroopan metsien erilaisuus, Niemi korostaa.

"Ei Portugalin korkkimetsiä voi verrata Hämeen humiseviin seka- ja havumetsiin. Myös metsien hoitoon ja käsittelyyn soveltuvat menetelmät vaihtelevat, eikä komission tule niiden osalta ohjata jäsenvaltioita."

Komissio ehdottaa metsien tilan seurantaan ja raportointiin sekä tiedonkeruuseen lainsäädäntöä. Lisätieto Euroopan metsistä on tervetullutta, ja sen tulee kattaa luonto- ja ilmastotiedon lisäksi myös metsien taloudellinen ja sosiaalinen merkitys, Niemi toteaa.

"Meillä on Suomessa kattava valtakunnan metsien inventointi, joka on elänyt ajassa tuottaen yhä parempaa tietoa metsistämme jo sata vuotta. Tiedonkeruun ja raportoinnin on jatkossakin perustuttava jäsenvaltioiden omaan kansalliseen inventointiin."

Metsästrategian valmistelun yhteydessä komissio on esittänyt uutta eurooppalaista "closer to nature forestry" -sertifiointia.

"Näitä järjestelmiä kehitetään laajassa sidosryhmäyhteistyössä ottaen huomioon kestävyyden kaikki pilarit. Komission ei tule luoda uusia, päällekkäisiä järjestelmiä", Niemi sanoo.

Lue lisää:

Ympäristökomissaari: EU ei halua puuttua jäsenmaiden metsänhoitoon – "Metsänomistajat tarvitsevat tukea, jotta voivat lisätä monimuotoisuutta"

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

EU vienyt jo vallan metsissämme

EU:n suhde kansalaisten metsiin on kuin suoraan Ultra Bran kappaleesta – ”Sinä et heitä kiinnosta; seisot heidän edessään vailla nimeä”

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän