Metsä

Ympäristökomissaari: EU ei halua puuttua jäsenmaiden metsänhoitoon – "Metsänomistajat tarvitsevat tukea, jotta voivat lisätä monimuotoisuutta"

EU-komissio julkaisi Suomelle tärkeän metsästrategian. Sen tavoitteena on sitoa metsät yhteen viime vuotisen biodiversiteettistrategian kanssa.
Kuvat: XAVIER LEJEUNE / EU, Tero Pajukallio / Kuvitus: Juho Leskinen
Ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius vieraili toukokuussa Suomessa.

Euroopan komission uusi metsästrategia kehottaa jäsenmaita lisäämään jatkuvaan kasvatukseen liitettävää "luonnonläheistä metsätaloutta". Avohakkuita ei olla kieltämässä, mutta niiden harjoittamisen tulisi olla perusteltua.

Liettualainen ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius kertoo tiedostavansa Suomen metsäsektorin merkityksen.

Hän tapasi pientä porukkaa EU-toimittajia ennen metsästrategian julkaisua. Hän halusi oikoa julkisuudessa kiertäviä huhuja metsätoimivallan siirrosta.

Sinkevičius painotti, ettei EU halua puuttua maiden metsähoitoon. Hän korosti kulttuurista sidettä, joka suomalaisilla on metsiä kohtaan.

"Tiedän, kuinka tärkeitä metsät ovat Suomelle. Kompetenssikysymys on selvä: päätökset tehdään jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa. EU:n metsästrategia ei ole EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa. EU:lla on jaettu kompetenssi monessa metsään liittyvässä aloitteessa ja toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä läheisyysperiaatetta kunnioittaen."

EU:n päätökset vaikuttavat metsiin muun muassa ilmasto-, ympäristö ja energialainsäädäntöjen kautta.

Metsästrategia ei ole suoraa lainsäädäntöä. Se on toimintasuunnitelma tuleville aloitteille, ja siitä keskustellaan vielä Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden neuvostossa.

Sinkevičiusen mukaan tuore metsästrategia on tasapainoinen. Siinä on lueteltu niin metsänomistajat, biotalous kuin ympäristö. Metsästrategian tavoitteet on komissaarin mukaan tärkeä sitoa yhteen viime vuonna julkaistun biodiversiteettistrategian kanssa.

"Meidän tulee myöntää, että moni asia ei ole metsissämme hyvällä tolalla. Niitä uhkaavat niin ihmisten toimet kuin ilmastonmuutos. Siksi meidän pitää tehdä yhteisiä päätöksiä EU-tasolla."

Osana metsästrategiaa komissio esittää uutta lainsäädäntöä, jonka päämääränä on lisätä koottua tietoa EU:n metsistä. Tarkoituksena on valjastaa satelliitit metsädatan keruuseen Euroopassa.

Tämä edellyttäisi, että jäsenmaat valmistelisivat suunnitelman siitä, miten metsät palvelevat ilmastotavoitteita. Suunnitelmia ei kuitenkaan MT:n lähteiden mukaan alisteta komission hyväksyttäviksi.

Metsästrategia nostaa esiin eri-ikäisrakenteiset ja monipuulajiset metsät. Suomen vapaaehtoinen Metso-ohjelma on mainittu EU-komission metsästrategiassa hyvänä esimerkkinä.

"Emme halua, että jäsenmaat luulevat, että Bryssel tulee sanomaan, miten metsiä hoidetaan. Metsästrategia kunnioittaa jäsenmaiden kompetenssia. Osa metsänhoitomenetelmistä on toisia parempia ja pitää hiiltä maaperässä pidempään", hän viittaa avohakkuiden välttämiseen.

Moni käsite, johon strategiassa otetaan kantaa, valmistellaan yhdessä jäsenmaiden kanssa.

Komissio suunnittelee uutta sertifiointijärjestelmää. Suunnitelmien mukaan luonnonläheinen metsänhoito on tulossa jatkossa vapaaehtoiseksi laatuleimaksi puulle.

"Luonnontilaisten ja vanhojen metsien sekä luonnonläheisen metsänhoidon määritelmät tehdään yhdessä. Se on tärkeää, jotta meillä on selvä kuva siitä, mitä eri termit tarkoittavat. Myös suomalaisia on työryhmissä mukana."

Sinkevičius tiedostaa, että Euroopassa valtaosa metsistä on yksityisessä omistuksessa.

"Minä ymmärrän yksityismetsänomistajia. Autamme heitä löytämään keinoja entistä kestävämpiin metsänhoitomenetelmiin. On jäsenmaiden toimivallassa päättää, mitkä metsänhoitomenetelmät toimivat heille parhaiten. Me jätämme sen heille. He tarvitsevat tukea, jotta he voivat lisätä monimuotoisuutta metsissään ja saamaan uusia tuloja esimerkiksi ekoturismista."

Samaan aikaan strategian tulee tukea biotaloutta, komissaari varmistaa.

"Puun käytön tulisi lisääntyä sen korkeimman jalostusarvon mukaan. Haluamme vauhdittaa puurakentamista. Biomassa on myös tärkeä osa bioenergian tuotantoa, mutta sen käyttö ei saa haitata metsien monimuotoisuutta."

Lue myös:

EU:n ympäristökomissaari kyseenalaistaa suomalaisen metsätalouden kestävyyden: "Suomen tiedot osoittavat huolestuttavan tilanteen"

EU-vuoto: Suomelle vaikeat kirjaukset ovat lievenemässä tulevassa metsästrategiassa – hallituksen eripura aiheesta jatkuu

"Nähtävästi ei ole ollut minkäänlaista metsäalan osaamista strategian laadinnassa" – itävaltalaiset lausuivat suorat sanat metsästrategiasta EU-komissiolle

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

EU vienyt jo vallan metsissämme

EU:n suhde kansalaisten metsiin on kuin suoraan Ultra Bran kappaleesta – ”Sinä et heitä kiinnosta; seisot heidän edessään vailla nimeä”

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän

EU-ministerit vaativat päätösvaltaa metsiin – Ranskan kollegan tavannut ministeri Leppä: "Olemme yhtä mieltä siitä, että metsäpäätökset kuuluvat jäsenmaille"