Metsä

Metsänomistajat vaativat alemman tieverkon korjausvelan lyhentämistä 100 miljoonalla eurolla

Toivelistalta löytyy myös uusi tuki ilmastoviisaan metsänhoidon neuvontaan.
Kari Salonen
Metsänomistajat ovat huolissaan alemman tieverkoston kunnosta ja metsätalouden kuljetusten toimivuudesta.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii 184 miljoonan euroa yksityismetsätalouden tukemiseen ja tiestön kunnon parantamiseen. Rahat tarvitaan metsätalouden ilmastotoimien vauhdittamiseen ja investoinneista huolehtimiseen.

Suurin osa noista rahoista tarvitaan alemman tieverkoston korvausvelan pienentämiseen. Siihen järjestö vaatii hallitukselta 100 miljoonan euron pottia,

Tieverkoston korjausvelan ilmastohyödyt ovat suurelta osin välillisiä. Se mahdollistaa metsien käytön ja sitä kautta niiden kasvukunnon ylläpidon.

Metsien kasvukuntoon ja hiilensidonnan kasvattamiseen liittyy metsänhoidon rästien purku. Metsänhoidon työtavoitteet MTK haluaa nostaa metsäteollisuuden ilmastotiekartan mukaisiksi.

Tavoitteeseen pääsemiseksi MTK kaipaa lisää rahaa metsäomistajien neuvontaan.

"Ilmastoviisaan metsänhoidon neuvontaan tarvitaan 5 miljoonan euron rahoitus. Aktiivinen metsänomistus tuo luottoa investointeihin", toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Tiirolan mukaan myös metsätalousyrittäjien verotuksen tulee kannustaa aktiiviseen ilmastokestävään metsätalouteen. Siihen kuuluvat matkakorvausperusteet ja hankintatyön verotus.

"Verovapaan hankintatyön arvon nosto kannustaisi metsänomistajia osaltaan hoitamaan metsiään."

Metsänomistajat vaativat, että hallituksen tulee nostaa myös metsävähennys vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. Puuston osuus metsän hankintamenosta on tyypillisesti 90–95 prosenttia.

"Metsävähennyksen nosto parantaisi metsänomistajien asemaa metsämaakaupoissa. Samalla se jarruttaisi rahastojen metsämaan hankintaa."

Muuten MTK muistuttaa halitusta hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan lainsäädännöllisin toimin ei tule lisätä maatalouden tai metsätalouden verorasitusta.

Biokaasua tai puuta ei myöskään tule asettaa valmisteverolle.

Kaikkineen hallituksen tulee Marttilan mukaan varmistaa, että Suomi on vakaa ympäristö uusille metsäsektorin investoinneille. Hallituksen tulee myös lisätä puurakentamista kaikin käytössä olevin toimin.

MTK:n toivelistalta löytyy myös bioenergia. Siltä osin toiveena on kotimaisen bioenergian kilpailukyvystä huolehtiminen.

Metsien suojelun osalta MTK kaipaa lisää resursseja vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelmaan Metsoon. Pitemmällä tähtäyksellä hallituksen tulee edistää hiilensidonnan markkinamallia.

Kestävän metsätalouden rahoituksen mahdollista ylijäämää MTK käyttäisi korvamerkittynä Pohjois-Suomen myrskytuhoalueiden teiden kunnossapitoon. Järjestö pitää tärkeänä, että myrskytuhopuut saadaan jalostukseen ennen niiden pilaantumista.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

EU:n lisääntyvä metsäpäsmäröinti huolettaa metsänomistajia

Ruokavienti ottaa askeleen

”Metsien kiertoaikoja voitaisiin pidentää 10–20 vuodella”, sanoo Syken pääjohtaja Leif Schulman Aarteen haastattelussa

Puurakentamisen tosiasiat ovat ilmeisesti jääneet Betoniteollisuuden lobbauksen jalkoihin