Metsä

PTT: Puun hinnan nousu loivenee ensi vuonna – sahatavaran hintapiikit jäämässä taakse

Metsäteollisuuden viennin arvo kohoaa tänä vuonna 15 prosenttia, mutta ei yllä silti koronaa edeltävälle tasolle paperin viennin vähentyessä. Selaa ennusteita graafisessa muodossa jutun lopusta.
Kai Tirkkonen
Tukin hinta nousee PTT:n mukaan tänä vuonna noin 12 prosenttia ja ensi vuonna prosentin.

Metsäteollisuus on kavunnut vauhdikkaasti ylös koronakuopasta sahatavaran ja sellun hintojen vetämänä.

Sahatavaran vientihinta oli kesäkuussa 50 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäkuituisen havupuusellun hinta nousi Euroopassa uuteen ennätykseen kuluneen kesän aikana.

"Hintojen voimakas nousu vauhdittaa etenkin sellua ja sahatavaraa. Hinnat ovat kuitenkin kääntymässä huipusta alaspäin, joten ensi vuonna viennin arvon kasvu tasaantuu”, Pellervon taloustutkimuksen (PTT) metsäekonomisti Matti Valonen sanoo.

Sahatavaran vientihinnan täsmällistä kehitystä on Valosen mukaan tällaisessa markkinatilanteessa erittäin vaikea ennustaa. "Selvää on kuitenkin, että suunta on alaspäin."

Euroopassa sellun hinnat ovat pysyneet vielä vakaina, mutta Kiinassa ne kääntyivät laskuun jo toukokuun jälkeen.

Sellun markkinahinnat Euroopassa ja Kiinassa lähentyvät todennäköisesti toisiaan loppuvuoden aikana. Tänä vuonna keskimääräinen vientihinta päätyy joka tapauksessa merkittävästi viime vuotta korkeammalle, PTT:n tuoreessa metsäalan ennusteessa todetaan.

Metsäteollisuuden viennin arvo kohoaa PTT:n mukaan tänä vuonna 15 prosenttia viime vuodesta, mutta supistuvien paperimäärien vuoksi viennin arvo jää reilut viisi prosenttia pienemmäksi kuin ennen koronaa vuonna 2019.

Paperin vienti on vähentynyt, kun kapasiteettia on suljettu, viimeisimpinä UPM:n Kaipolan ja Stora Enson Veitsiluodon tehtaat.

Paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä on Euroopassa koronan hellittäessä hieman palautunut. Kun kapasiteettia on suljettu Suomen lisäksi muissakin maissa, kuultiin kesällä uutisia jopa paperin saatavuusongelmista.

”Suomalainen paperiteollisuus on vastannut tähän nostamalla käyttöasteita. Tästä huolimatta paperin vienti laskee edelleen, eikä koronaa edeltävälle tasolle ole paluuta", PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell sanoo.

Kartongin kysyntä maailmalla puolestaan pysyy vahvana, ja vienti Suomesta kasvaa. Kehitystä vauhdittaa Stora Enson krafliner-koneen käynnistyminen Oulussa.

Kartongin vientimäärä kasvaa tänä vuonna 13 prosenttia viime vuotta suuremmaksi.

Keskimääräisen vientihinnan nousua hillitsee kuitenkin yksikköhinnaltaan kuluttajapakkauskartonkeja alemman kraftlinerin osuuden kasvu kokonaisviennistä, PTT:n ennusteessa todetaan.

”Puumarkkinoilla on meneillään poikkeuksellisen vilkas vuosi. Puukaupat lisääntyvät reilusti, ja korjuumäärät kasvavat, kun teollisuuden puunkäyttö kasvaa”, PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne kuvaa tämän ja ensi vuoden näkymiä.

Erityisesti sahateollisuuden noususuhdanne lisää puunkäyttöä tänä vuonna. Hakkuumäärä jää kuitenkin selvästi puukauppamäärää pienemmäksi, mikä tarkoittaa sitä, että pystyvarastot metsissä lisääntyvät.

Metsäteollisuuden isot investoinnit, kuten Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas ja Rauman saha, eivät vielä näy merkittävästi viennissä tämän ja ensi vuoden aikana. Puumarkkinoilla niiden käynnistymisellä sen sijaan alkaa PTT:n mukaan olla vaikutusta.

Markkinahakkuut lisääntyvät ensi vuonna noin kolme prosenttia lähes 65 miljoonaan kuutiometriin, mikä jää hieman vuoden 2018 ennätyksellisestä 69 miljoonasta kuutiometristä.

Sahatavaran kovan kysynnän ja vientihintojen nousun myötä myös puun hinnat nousevat ja metsänomistajien kantorahatulot kasvavat, tutkimusjohtaja Horne toteaa.

Tukin keskihinta kohenee tänä vuonna noin 12 ja kuitupuun noin kuusi prosenttia. Ensi vuonna tukin ja kuitupuun hinnan nousu loivenee, kun kovin kysyntä laantuu, PTT ennustaa.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna reilun neljänneksen ja ensi vuonna kolme prosenttia.

PTT:n ennustama ensi vuoden 2,3 miljardin euron bruttokantorahatulo ylittää jopa huippuvuoden 2018 summan.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

"Puunmyyjiä viedään kuin kuoriämpäriä" – metsäteollisuus takoo tänä vuonna huipputuloksia, mutta raakapuun hintakehitys jäi valjuksi

"Pahimmillaan tukki päätyy energiapuuksi" – hankintatukin kehno hinta kismittää metsänomistajia

Koivutukin niukkuus on rajoittanut Metsä Groupin vanerin tuotantoa: "Sorvilaatuista raaka-ainetta on vähän tarjolla"

UPM teki syyskesällä ennätystuloksen markkinoiden poikkeuksellisesta huojunnasta huolimatta