Metsä

Metsänomistajajärjestöt vaativat muutosta metsästrategiaan – "Käyttäkää metsäsektorin potentiaalia"

Metsänomistajat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, metsänomistajajärjestöt muistuttavat.
LFBÖ - Marko Kovic
Metsänomistajat tarvitsevat tuloja voidakseen jatkaa kestävää metsänhoitoa, sanoo Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen.

Euroopan metsänomistajajärjestöt kokoontuivat Wieniin maanantaina 4.10. tarkoituksenaan laatia julkilausuma EU:n metsästrategiasta. Suurin osa osallistujista kokee metsästrategian olevan uhka metsätaloudelle.

"Me tarvitsemme hyvän ja vahvan metsästrategian metsäpolitiikan kulmakiveksi. Komissio tarjoaa erittäin kehnoa strategiaa: ei visiota, ei käytännön toimenpiteitä, ei taloudellisia ratkaisuja", sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Metsänomistajajärjestöt haluavat, että komissio tiedostaa metsäsektorin roolin ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja biodiversiteetin suojelussa.

"Metsäsektori on ainoa talouden ala, joka ei ole pahentanut ilmastonmuutosta", toteaa Eustaforin varapuheenjohtaja Aigar Kallas.

"Ilmastonmuutoksen syitä vastaan on taisteltava, mutta ei pidä taistella niitä vastaan, jotka tarjoavat ratkaisuja", hän sanoo.

Metsäsektorin painostamisen sijaan on välittömästi siirryttävä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja hyödynnettävä uusiutuvia energiamuotoja. Puupohjaiset tuotteet auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Euroopan metsänomistajat ovat avainasemassa, kun kyse on metsäsektorin osuudesta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Metsät tarjoavat ekosysteemipalveluita: ne suodattavat vettä, suojaavat maaperää ja toimivat tulonlähteenä niin puupohjaisten kuin syötävienkin tuotteiden avulla.

Jos metsänomistajia vaaditaan tarjoamaan ekosysteemipalveluita metsästä saatavien tulojen kustannuksella, heidän on saatava siitä reilu korvaus. Tärkeintä kuitenkin on säilyttää metsänomistajien oikeus hyötyä metsistä taloudellisesti ja päättää niissä tehtävistä toimenpiteistä itse.

Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen toteaa, että metsänomistajat ja heidän yhteistyökumppaninsa tarvitsevat tuloja voidakseen jatkaa kestävää metsänhoitoa. Hänen viestinsä komissiolle on selvä: "Käyttäkää metsäsektorin potentiaalia. Älkää tukehduttako sitä."

Euroopan metsät ovat ilmastonmuutoksesta huolimatta hyvässä kunnossa, lausumassa todetaan. Siitä on kiittäminen metsänomistajien ja metsäammattilaisten harjoittamaa kestävää ja aktiivista metsänhoitoa.

"Kestävän metsänhoidon ja monikäyttöisyyden pitäisi jatkossakin olla metsästrategian johtavat periaatteet", sanoo Copa-Cogecan johtaja Oana Neagu.

Paras ammattitaito kestävään metsänhoitoon löytyy jäsenmaista. EU-alueen metsät ovat monimuotoisia, eikä yksi strategia sovi kaikkialle. Nykyinen metsästrategia rajoittaa aktiivista metsänhoitoa ja haittaa biotaloutta.

Metsänomistajajärjestöjen julkilausuman mukaan strategiaan tarvitaan uusi lähestymistapa, joka tiedostaa jäsenmaiden metsänomistajien ja metsäammattilaisten merkityksen.

Lue myös:

EU:n lisääntyvä metsäpäsmäröinti huolettaa metsänomistajia

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

"Kyllä meitä hirvittää EU:sta tulossa olevan byrokratian määrä", Juha Marttila toteaa kestävästä rahoituksesta

Viljelijöiden hätä on todellinen

MTK:n Marttila: Ympäristötietoisuuden kasvu hyödyttää maaseutumatkailua

Yliö: Metsänomistajat joutuvat puukaupassa eriarvoiseen asemaan – yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" ovat riski omaisuuden arvolle