Ammatillisen koulutuksen valuviat korjattava

Työpaikoilla tapahtuvan opetuksen kustannuksia tulee jakaa koko yhteiskunnan tasolla.