Ruokamarkkinat tarvitsevat kauppapolitiikan tuen

Suorat kahdenväliset neuvottelut ovat tie syventää monenkeskisiä kaupankäynnin puitteita.