Lappi ei ole Euroopan vihreä siirtomaa – Yksi tapa luoda säästöjä olisi liittää Lapin ja Oulun lääni yhteen

Pelkän vihreän siirtomaan metsätulot ovat hyvin pieniä ja pienenevät kiihtyvän ylisuojelun myötä edelleen, eikä kukaan korvaa aluetalouden verotulojen menetyksiä eikä menetettyjä työpaikkoja.
Kun puu lähtee kannolta maailmalle, se luo työtä ja verotuloja monessa eri jalostusketjun vaiheessa. Kuva on Ivalosta.