Politiikka

Vihreiden Ohisalo haluaa turpeen veronkorotuksen huhtikuun kehysriiheen: "Poliitikko ei voi ikuisesti odotella, hallituksen on toimittava"

Vihreiden puheenjohtajalle, sisäministeri Maria Ohisalolle ei riitä se, että markkinat ja kallistuvat päästöoikeuden hinnat pitävät huolen turpeen energiakäytön puolittamisesta viisi vuotta etuajassa jo vuoteen 2025 mennessä. Hallitus ottaa turveveron kehysriiheen. "Tilannetta kärjistävä toimi", vastaa turvetoimiala.
Jaana Kankaanpää
Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallitus haluaa omilla päätöksillään varmistaa turpeen energiakäytön puolittamisen.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoo hallituksen käsittelevän huhtikuun kehysriihessä turvetta osana 100 miljoonan euron energiaveronkorotuksia.

Ministeri Ohisalo vetoaa hallitusohjelmaan, jossa kirjattuna, että turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Turvetoimiala puolestaan kertoo, että markkinat ja kallistuneet hiilidioksidin päästöoikeuden hinnat pitävät jo nyt huolen siitä, että turpeen energiakäyttö puolittuu jo viisi vuotta etuajassa, vuoteen 2025 mennessä.

Tämä ei kuitenkaan riitä hallitukselle ja vihreitä puheenjohtavalle Ohisalolle. Hän haluaa, että hallitus päättää turveverosta ja käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä:

"Poliitikko ei voi ikuisesti odotella, että jotakin tapahtuu, hallituksen on toimittava", vastasi Ohisalo MT:n esittämään kysymykseen politiikan toimittajien tapaamisessa torstaina Helsingissä.

Hallituksen kehysriihi on huhtikuun alussa. Asialistalla on yhteensä sadan miljoonan euron veronkorotukset, jotka kohdistuvat erityisesti lämmityspolttoaineille. Turve käsitellään Ohisalon mukaan tässä yhteydessä.

Turve- ja energiatoimialaa on hämmentänyt se, että turpeen energiakäytön etuajassa puolittumisesta huolimatta, hallitus haluaa kiristää edelleen verotusta ja ohjausta.

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka pitää toimenpidettä turhana:

"Veron korotus vain kärjistää markkinoita. Kun kivihiilen käyttöäkin on vähennettävä, energiapuun käyttö kasvaa joka tapauksessa. Ainakin alueellisia ongelmia voisi syntyä esimerkiksi kuitupuun ohjautumisesta polttoon, jos turpeen veroa äkkinäisesti korotettaisiin", Laurikka kommentoi.

Hiilidioksidin päästöoikeuden tonnihinta oli perjantaina 23,5 euroa tonnilta. Analyytikot ennustavat, että päästöoikeuden keskihinta nousee tänä vuonna 30 euroon tonnilta ja ensi vuonna 36 euroon tonnilta.

Kun EU:n valmistelussa oleva Green Deal varmistuu ja unionin päästötavoitetta kiristetään vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 40 prosentista vuoden 1990 päästöihin verrattuna 50—55 prosenttiin, se nostanee edelleen päästöoikeuden hintaa.

Laurikka pitää hyvänä sitä, että EU-komissio on tehnyt esityksen tukielementistä, jolla tuetaan siirtymävaiheessa muun muassa turvealaa. Suomen osalta turve on kirjattu esitykseen yhdeksi merkittäväksi kohteeksi, johon Just Trasition Fund -rahastosta tukea voi käyttää.

Suomelle on allokoitu yhteensä 7,5 miljardin euron rahastosta EU-tukea esityksessä 165 miljoonaa euroa.

"Meidän viestimme on se, että turpeen energiakäytön puolittuminen tulee tapahtumaan jo nykyisin toimin selvästi aiemmin kuin vuoteen 2030."

Turpeen käytölle ei makseta nykyisinkään tukea, vaan tulovirta kulkee valtiolle päin. Turvevero on kolme euroa megawattitunnilta, kun se kivihiilelle on reilusti korkeampi.

Laurikka näkee, että turpeesta on tullut symbolinen, periaatteellinen kysymys Suomen ilmastopolitiikkaan. Keskustelun takertuminen turpeeseen ei palvele tasapainoista ilmastopolitiikkaan sopeutumista.

Bioenergia ry:n uudessa, viime vuoden lopulla hyväksytyssä strategiassa yhdistys haluaa kehittää toimialaa suuntaan, jossa Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. "Toiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tukemaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta."

Sisäministeri Ohisalo puolestaan kielsi torstain tiedotustilaisuudessa, että turpeen käyttöön puuttuminen olisi ideologinen kysymys.

Lue lisää

Turpeesta tulossa ilmastotaistelun uhri

Raskaana olevien rokottamisessa on enemmän hyötyjä kuin haittoja, sanoo THL:n ylilääkäri – Ohisalo: "Halusin esimerkilläni rohkaista muita"

Uutispäälliköltä: Politiikan naiset ja Ohisalon vauva – Naisen on politiikassa mahdollista saada kaikki

Maria Ohisalo odottaa lasta – jatkaa töissä marraskuulle, jos saa jatkoa puoluejohtajana