Politiikka

Keskustan Kurvinen: Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan maanomistajien omaisuudensuojaa tällä hallituskaudella – MTK:n Viljasen mukaan nykytilanne pakkolunastuksissa muistuttaa laillistettua ryöstöä

MTK:n Eerikki Viljanen vaatii maanomistajille täysiä korvauksia pakkotilanteissa. Maanomistajien omaisuudensuojaa tarkastellaan tällä hallituskaudella lunastuslain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain uudistusten yhteydessä.
Petteri Kivimäki
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen on luottavainen maanomistajien omaisuudensuojaa koskevan lainsäädännön etenemisen osalta. Marinin hallitus on kirjautunut hallitusohjelmassaan kehittämään lunastuslakia niin, että se on maanomistajien oikeusturvaa parantava.

Sanna Marinin (sd.) hallitus työstää parhaillaan uudistuksia maanomistajien omaisuudensuojaan.

Omaisuudensuojaa koskevat asiakokonaisuudet nivoutuvat kolmen erillisen lain alle.

Nämä ovat lunastuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki, joita kaikkia tällä hetkellä uudistetaan.

"Parhaillaan on vireillä useita lakihankkeita, jotka koskettavat maanomistajien tilannetta. Maankäyttö- ja rakennuslaki on megatärkeä omaisuudensuojan kannalta, sillä siinä päätetään, millä ehdoilla kaavoitusta tehdään ja saadaan rakennuslupia. Siinä on paljon uhkia ja mahdollisuuksia", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toteaa.

Kurvisen mielestä lakiuudistuksessa pitäisi edetä siihen suuntaan, että rakentamiseen annetaan enemmän vapautta ja joustavuutta.

"Luonnonsuojelulaissakin on vireillä hankkeita, joissa omaisuudensuoja on otettava huomioon. Myös EU-sääntelyn osalta luonnon monimuotoisuutta ja biodiversiteettiä koskevissa hankkeissa on katsottava, että ei kohtuuttomasti puututa omaisuudensuojaan", Kurvinen sanoo.

Lunastuslaki on Kurvisen mukaan omaisuudensuojan kova ydin.

"Siinä sanellaan, miten toisen omaisuutta voi pakkolunastaa. Nykyinen laki on todella vanha, 1970-luvulta peräisin, eikä sitä ole pystytty uudistamaan. Nyt lakiuudistus on jo aika pitkällä oikeusministeriössä."

Kurvinen muistuttaa Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjauksesta, jossa sitoudutaan parantamaan maanomistajien omaisuudensuojaa kuluvalla hallituskaudella.

"Hallitusohjelmassa lukee sanatarkasti, että lunastuslaki uudistetaan niin, että se on maanomistajien oikeusturvaa parantava ja turvaa kuntien maapolitiikan. Me keskustassa lähdemme tietenkin siitä, että hallitusohjelmaa noudatetaan, joten muunlaiset kuin maanomistajien omaisuuden suojaa parantavat ratkaisut eivät ole mahdollisia."

Keskustan ryhmäpomo myös huomauttaa, että pakkolunastusten osuessa kohdalla korvausten on oltava kohdillaan.

"Joissakin tilanteissa yhteiskunnan kehitys edellyttää pakkolunastuksia, esimerkiksi suurten infrahankkeiden kohdalla. Silloin olennainen kysymys on, että maanomistajan on saatava korvaus, joka aidosti vastaa menetetyn omaisuuden markkina-arvoa."

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajan Eerikki Viljasen mukaan on äärimmäisen tärkeää, että hallituspuolueen ryhmänjohtaja on ottanut selkeän kannan omaisuudensuojan puolustamisessa.

"Keskustassa on nyt selkeästi sitouduttu siihen, että omistuksen ja omaisuuden suojaa vahvistetaan. Maanomistajan täytyy olla oikeutettuna täysiin korvauksiin, jos tulee pakkotilanteita."

Viljanen näkee kuntien tekemissä maiden pakkolunastuksissa epäterveitä piirteitä.

"Kuntaliiton ja ympäristöministeriön oppaassa kuntia on jopa neuvottu, että tällaisia pakkolunastus-caseja hyödyntämällä voidaan tehdä kunnille rahaa. Joissakin kunnissa ajatuksena siis on se, että ostetaan kympin omaisuutta eurolla ja kaavoitetaan, ja myydään sitten kalliilla eteenpäin", Viljanen summaa.

"Sillähän ei ole yhdyskuntarakenteen välttämättömän kehittämisen kannalta mitään merkitystä enää. Se muistuttaa ryöstöä, tällä hetkellä laillista ryöstöä", MTK-pomo painottaa.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola huomauttaa, että nykyisenkaltainen kaavasuojelu voi aiheuttaa vaikeita tilanteita metsänomistajille.

"Aiemmin on ollut selvää, että jos perustetaan luonnonsuojelualue, siitä tulee korvaus. Mutta nykyisen kaltaisella kaavasuojelulla tämä ei olekaan selvää."

Tiirola arvioi, että maanomistajien omaisuudensuojaa koskevien lakiuudistusten valmistelussa on nähtävissä ympäristöhallinnon revanssin hakua.

"Metsäelinkeino vapautui Juha Sipilän (kesk.) hallituksen lakimuutoksilla maisematyölupavaateesta ja rakentamisen poikkeuslupien myöntäminen siirtyi kuntien kontolle. Nyt on nähtävissä ympäristöhallinnon puolelta halua esimerkiksi elyjen valitusoikeuden palauttamiseksi. Nämä olisivat huonoja signaaleja maaseutuelinkeinoille ja monipaikkaiselle Suomelle", Tiirola pohtii.

Lue myös:

Kunnioitetaanko omaisuuden suojaa Suomessa? Viljelijät: "Jotkut kunnat ovat menneet aivan liian pitkälle pakkolunastuksissaan"

Maanomistajille maksetaan lunastuksista mitättömän vähän verrattuna kuntien maanhankintakauppojen arvoon – MTK toivoo lunastuslain uudistuksen nostavan korvauksia

Lue lisää

Saarikko: "Keskustan tavoitteena on väljästi asuttu ja monipaikkainen Suomi"

Väärä lasku tuhansille – MTK:lla vakavia ongelmia jäsenmaksu-uudistuksessa: "Kaikki virheet voidaan korjata"

Jäsenmaksu mietityttää – MTK vastaa

Saarikko: "Perheystävällinen politiikka on ainut tae sille, että Suomessa on jatkossakin työvoimaa"