Politiikka

Leppä: Keskusta ei hyväksy lakiuudistukseen suunniteltuja viherväyliä ilman kunnollisia korvauksia maanomistajille – "Omaisuuden suoja on perusoikeus"

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) painottaa, että keskustalle maanomistajien oikeusturvan parantaminen, maaseudulle rakentamisen helpottaminen ja kaavoituksen sujuvoittaminen ovat lain uudistamisen lähtökohtia.
Johanna Kokkola
Ympäristöministeriön mukaan viherväylille on eniten tarvetta tiheään asutuilla alueilla, joissa kohteet ovat usein jo virkistysalueita.

Ympäristöministeriö on sisällyttämässä uudistuvaan maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) epämääräistä viherrakenteiden verkostoa, jolla luodaan yhteyksiä rakentamattomien alueiden välille.

Niin kutsuttujen viherväylien vaikutuksia maanomistajiin ei ole selvitetty. MTK pelkää, että niistä muodostuu suojelualueita, joilla rajoitetaan muun muassa metsätaloutta (MT 24.2.).

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) painottaa, että keskustalle maanomistajien oikeusturvan parantaminen, maaseudulle rakentamisen helpottaminen ja kaavoituksen sujuvoittaminen ovat lain uudistamisen lähtökohtia.

”Emme hyväksy mitään uusia rajoituksia ja pakkoja ilman kunnon korvauksia. Omaisuuden suoja on perusoikeus, joiden vahvistaminen on myös hallitusohjelman periaatteita. Viheryhteyksien turvaaminen on kasvavien kaupunkiseutujen kysymys, ei laajaa metsäistä Suomea koskeva asia”, Leppä sanoi MT:lle torstaina.

Ministeri huomauttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain neuvottelut hallituksen piirissä ovat kesken.

Erityisavustaja Timo Juurikkala ympäristöministeriöstä (YM) kertoo, että MRL:n uudistamisella vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Maakunta- ja yleiskaavoissa voidaan osoittaa viherrakennealueita merkinnöin, joihin voi liittyä myös kaavamääräyksiä.

”Kaavan laatimiseen kuuluu vaikutusten arviointi. Maanomistajiin kohdistuvat vaikutukset riippuvat käytetyistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. Vaikutukset arvioidaan laatimisen yhteydessä.”

Juurikkalan mukaan metsätalouteen kohdistuvien rajoitteiden korvaussäännöksiä valmistellaan parhaillaan. Karkeiden arvioiden mukaan viherverkostojen tarve ei ole pinta-alallisesti kovin suuri ja tarve painottuu tiheästi asutuille alueille.

Lue myös:

YM valmistelee metsätaloutta rajoittavien viherväylien korvauksia – kuntien epäreiluiksi koettuihin lunastuskäytäntöihin ei juuri luvassa muutoksia

Maanomistajat tarvitsevat turvaa

Lue lisää

Hallituksessa erimielisyyttä rakentamislaista – laki lähti lausunnoille ja MTK pitää sitä haastavana maanomistajille

HS: Leppä ja Mikkonen eri mieltä maatalouden päästövähennystavoitteesta – pellonraivaus tulee lopettaa molempien mielestä

Leppä: Käynnissä olevilla tutkimuksilla pitää saada tarkempaa tietoa peltojen päästöistä – "Näin isot ratkaisut eivät voi perustua vajavaisiin tietoihin"

Leppä kokoaa kriisityöryhmän