Pääkirjoitus

Maanomistajat tarvitsevat turvaa

Jo usean vuoden ajan valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on edennyt ratkaisevaan vaiheeseen.

Valmista esitystä odotetaan lausuntokierrokselle lähiviikkojen aikana. Aikataulu on tiukka, sillä lausuntokierroksen jälkeen edessä on vielä lakiesityksen notifikaatio Euroopan komissiossa. Tavoiteaikataulun mukaan eduskunta käsittelisi uudistuksen ensi vuoden aikana. Muutamankin viikon viivästys esityksen antamisessa käytännössä kaataisi koko hankkeen, sillä sitä ei ehdittäisi käsitellä nykyisen hallituksen kaudella eduskunnassa.

Maankäytön ja rakentamisen sääntelyllä on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elämään, elinkeinonharjoittamiseen ja ympäristöön. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on luonnollisesti yksi uudistuksen taustavaikuttimista. Vähintään yhtä tärkeää on ottaa huomioon kaavoituksen ja maankäytön sääntelyn vaikutukset maanomistajan oikeusturvaan. Nykyinen, vuodelta 2000 peräisin oleva laki on epäonnistunut etenkin tässä suhteessa.

Se ja ajastaan jälkeen jäänyt lunastuslaki ovat mahdollistaneet maapolitiikan, jossa kunnat pakkolunastavat yksityisten maita alihintaan ja korjaavat kaavoituksen tuoman taloudellisen hyödyn itselleen. Maakuntakaavoihin on viime vuosina lisätty suojelumerkintöjä, joilla rajoitetaan maaomaisuuden käyttöä ilman mitään korvausta.

Yksityisen omaisuuden ottaminen yhteiskunnan käyttöön ilman korvausta on sosialisointia, joka sopii huonosti suomalaisten oikeustajuun. Esimerkiksi MT:n joulukuussa teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista rajoittaisi kuntien oikeutta pakkolunastaa yksityisten maita kaavoituksen tarpeisiin (MT 10.1.).

Ongelmallisin kohta valmistelussa olevassa uudistuksessa on niin sanottu viherrakenteiden verkosto (MT 18.1.). Lakiluonnoksessa viherrakenne tarkoittaa rakentamattomien alueiden välisten yhteyksien verkostoa. Ne kattavat suojelu- ja virkistysalueiden lisäksi vesialueita sekä sellaiset metsätalous- ja peltoalueet, joilla on erityistä merkitystä esimerkiksi ekologisten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen ja ilmastonmuutoksen kannalta.

On epäselvää, mitä kaavoihin merkittävät viherrakenteet tarkoittaisivat käytännössä. MTK on ollut huolissaan niiden vaikutuksista metsien käyttöön ja maatalouden investointeihin. Ei tarvitse olla ennustaja, jos arvioi, että "viherväylistä" tulisi aikaa myöten uusia suojelualueita.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen laajasti. Parlamentaarisen seurantaryhmän lisäksi valmistelussa on ollut mukana pari sataa asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa.

Tätä taustaa vasten tuntuvat erikoisilta valmistelusta tihkuneet tiedot, joiden mukaan ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) olisi loppumetreillä käyttänyt esityksen sisältöön voimakasta poliittista ohjausta. Viime hetken poliittiset manööverit eivät ainakaan helpota uudistuksen läpimenon mahdollisuuksia.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen (sd.) ohjelmassa on kirjaus maanomistajan oikeusturvan parantamisesta.

Hallituspuolueista erityisesti keskusta ja RKP ovat pitäneet omaisuuden suojan vahvistamista esillä. Syytä onkin, sillä pitkälle valmisteltu lunastuslain uudistus kaatui edellisen hallituksen aikana. Lunastuslaki kulkee käsi kädessä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. Molempiin tarvitaan muutoksia, jotka vahvistavat maanomistajan oikeusturvaa.

Poliittisesti tilanne on kuntavaalien alla herkkä. Puoluerajat ylittävä kuntapuolue lisäisi mielellään kuntien valtaa omaisuudensuojan kustannuksella. Maanomistajan asialla olevilta poliitikoilta vaaditaan nyt puheiden lisäksi tekoja.

Yli puolet suomalaisista rajoittaisi kuntien oikeutta pakkolunastuksiin.

Lue lisää

Kaupan liiton Mari Kiviniemi haluaa nykyistä paremmat mahdollisuudet erikoiskaupalle keskustojen ulkopuolella: "Kauppa mieluusti näkisi tämän erityissääntelyn poistuvan"

Elinkeinoelämän järjestöt lyttäävät maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen – MTK:n Marttila: "Missä viipyy lunastuslain uudistus?"

Sinun metsäsi eivät ole enää sinun metsiäsi

Hallituksessa erimielisyyttä yksityisen maan lunastuslainsäädännön muutoksista – esitys lausuntokierrokselle