Politiikka

Maria Ohisalolta tyrmäys turvetyöryhmän ehdotukselle kuntien lämpölaitosten verottomuuden nostosta — vaatii myös avohakkuiden lopettamista valtion metsissä

Vihreiden puheenjohtaja ei sulje pois polttoaineverojen korotuksia, jos liikenteen päästötavoitteisiin ei muilla keinoilla päästä.
Kari Salonen
Kuntavaaleihin valmistautuva vihreiden helsinkiläinen puheenjohtaja Maria Ohisalo on sitä mieltä, että Metsähallituksen tulisi lopettaa avohakkuut. Kuntien tulisi suosia lähiruokaa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vihreät eivät kannata elinkeinoministeriön turvetyöryhmän esitystä, jonka mukaan pienten turvetta käyttävien lämpölaitosten verollisuus alkaisi vasta 10 000 megawattitunnista vuodessa nykyisen 5000:n sijaan.

"Hallitus teki viime syksynä ratkaisut turpeen verotuksesta, emmekä näe tarvetta tällaiselle muutokselle."

Osa työryhmästä on pitänyt lämpölaitosten veronmuutosta ryhmän tärkeimpänä ehdotuksena. Esimerkiksi Bioenergia ry:n mukaan ehdotus parantaisi kuntataloutta ja loiventaisi turveyrittäjien kokemaa romahdusta. Ympäristöministeriön ja luonnonsuojelijoiden edustajat vastustivat esitystä.

Ohisalon mukaan asiaa käsitellään jatkossa kokonaisuutena ilmastopoliittisessa ministerityöryhmässä.

Hallitus korotti turpeen veroa vuoden alusta ja päästöoikeuksien kohonnut hinta sekä turpeen vastainen ilmapiiri ovat romahduttaneet nopeasti turve-elinkeinon. Ohisalo uskoo edelleen, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) voidaan tarjota turveyrittäjille koulutusta ja tukea, vaikka alan toimijat ovat jo todenneet, ettei JTF:n säännöt nopeaan tukemiseen taivu.

Hänen mielestään turpeen alasajo ei ole ollu liian nopeaa. "Ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo vuosikymmenet."

Kokonaishakkuiden määrää on vihreiden mukaan Suomessa pienennettävä. Ohisalon mukaan hallitusohjelmassa on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Hän ei suoraan vastaa siihen, siirtyvätkö hakkuut muualle maailmaan, jos niitä vähennetään Suomessa.

Hakkuutapoja tulisi vihreiden mukaan muuttaa. "Esimerkiksi Metsähallituksen metsissä tulisi lopettaa avohakkuut."

Hallitus on sitoutunut liikenteen päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. "Tutkijoiden mukaan tavoitteen täyttämiseen tehokkainta on käyttää polttoaineveron korotuksia", Ohisalo toteaa. "Hallitus aikoo käyttää muut keinot ensin ja katsotaan, mihin asti se riittää."

Työllisyyden nostosta aiotaan tehdä hallituksen huhtikuun kehysriihessä päätöksiä. "Tällöin tulee saada päätöksiä 25 000–30 000 lisätyöpaikasta. Vihreillä on valmiutta muuttaa esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa."

Hallituksen kokonaistavoite vaalikaudella on 80 000 uutta työpaikkaa, josta 30 000 on jo Ohisalon mukaan päätetty.

Kuntavaaleissa monille maaseutukunnille tärkeä asia on mökkiläisvero. Vihreät ei kannata kesämökkikuntien verotusoikeutta, mutta asuminen kakkospaikkakunnalla tulee ottaa Ohisalon mukaan huomioon valtionosuuksissa. Myös maakuntavero, joka pitäisi puolueen mukaan ottaa käyttöön, auttaisi Ohisalon mukaan asiaa.

"Mökkiasujista saman maakunnan alueelta on yli 60 prosenttia, joten maakuntaveron maksaminen hyödyntäisi samalla valtaosaa mökkiasujista."

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden mukaan lisääntyvää monipaikka-asumista ei oteta valtion investointipäätöksissä riittävästi huomioon. Esimerkiksi valtion ja kuntien MAL-sopimuksissa lisätään kaupunkien asuntotuotantoa ja valtio osallistuu liikenneyhteyksien parantamiseen.

Ohisalo puolustaa Kuopioon, Lahteen ja Jyväskylään laajenettuja MAL-sopimuksia ja edistäisi erityisesti lähijunaliikennettä. "Monipaikka-asuminen tulisi ottaa valtionosuusjärjestelmän muutoksilla nykyistä enemmän huomioon."

Kuntien pitäisi Ohisalon mukaan suosia nykyistä enemmän lähituottajia, ja kuntapäättäjiä kannustetaan ottamaan kilpailutuksessa huomioon myös muuta asiat kuin hinnan.

MT:n gallupin mukaan kansa kannattaa sitä, että kunnat voisivat päättää susien kaatoluvista. Maria Ohisalon mukaan jokaisessa yli 300 kunnassa tuskin olisi sellaista asiantuntijatietoa mitä lajin suojelemiseen tarvitaan. "Susi on kuitenkin erittäin uhanalainen laji."

Lue lisää aiheesta:

Turvetyöryhmä: Turvelaitosten veroton alaraja tulisi tuplata, töitä vaille jääville yrittäjille korvauspaketti

Lue lisää

Keskustan Vanhanen ärähtää vihreiden turvetyrmäykselle – asia käsitellään hallituksessa

Turpeen poltto loppuu ennen kuin se ehditään kieltää

Monipaikkaisuus on maaseudun suurimpia mahdollisuuksia

Jäitä hattuun kuntavaalikentillä