Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Hallitus vahvisti: Turveyrittäjille tänä vuonna 60 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 10 miljoonaa

Hallitus esitteli puoliväliriihessä sovittuja yksityiskohtia torstai-iltana. Turpeen energiakäyttö vähenee hallitusohjelmassa ennakoitua nopeammin.
Johannes Tervo
Käyttöön otetaan luopumispaketti turvetuotannosta luopuville yrittäjille.

Hallitus on puoliväliriihessä käsitellyt laajapohjaisen turvetyöryhmän esityksiä. Hallitus kertoi tunnistavansa tarpeen tukea ripeästi oikeudenmukaista siirtymää ja turvealan yrittäjiä ja -työntekijöitä.

"Käyttöön otetaan luopumispaketti turvetuotannosta luopuville yrittäjille. Tukipaketin rahoitus tapahtuu 60 miljoonalla eurolla vuonna 2021 ja 10 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Hallitus käyttää myös osan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) turvetta korvaavien kaukolämmön investointien tukemiseen", valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Turpeen verotuksessa turpeen verottoman pienkäytön alaraja nostetaan 5 000 MWh:sta 10 000 MWh:iin vuosina 2022–2026 ja 8 000 MWh:iin vuosina 2027–2029. Veroa maksetaan vain siltä osin kuin käyttö ylittää alarajan.

Vuodesta 2030 eteenpäin palataan nykytilanteeseen. Samassa yhteydessä päätetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta ja ilmasto- ja energiastrategiasta, joissa esitetään sitovat toimet veromuutosten aiheuttamaa päästöjen lisäystä vastaavista päästövähennyksistä, valtioneuvosto tiedottaa.

Hallitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021 esityksen turpeen lattiahintamekanismista. Lattiahintamekanismi astuu voimaan 1.1.2022. Lattiahinta perustuu lakiin kirjattavaan päästö-oikeuden hinnan ja turpeen veron yhteenlaskettuun tasoon (e/tCO2), jonka arvioidaan riittävän turpeen energiakäytön vähintään puolittumiseen vuoteen 2030 mennessä. Taso asetetaan lainvalmistelun yhteydessä asiantuntija-arvioiden perusteella.

Lue lisää

Turpeen alasajo tulee todella kalliiksi

Bioenergia ry: Ahdinkoon ajetut turveyrittäjät tarvitsevat nopeaa apua jo ennen EU:n siirtymärahoitusta

Turveyrittäjien oikeuksista on huolehdittava

Turvealan korjaustoimilla kiire