Politiikka

Elinkeinoelämän järjestöt lyttäävät maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen – MTK:n Marttila: "Missä viipyy lunastuslain uudistus?"

Juha Marttilan mukaan maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutyön tuloksessa näkyy se, ettei siinä ollut mukana maanomistajien ja elinkeinoelämän edustusta.
Jaana Kankaanpää
Juha Marttila muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen on ollut määrä olla kokonaisuutta, johon kuuluu myös lunastuslaki.

Elinkeinoelämän järjestöjen mielestä valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on menossa väärään suuntaan. Järjestöjen uhkakuvana on se, että jos kaavoitusta ja luvitusta ei saada nykyistä joustavammaksi, esimerkiksi investoinnit ja liikenneuudistukset eivät nopeudu. Nyt suunta on elinkeinoelämän edunvalvontajärjestöjen mukaan se, että sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu.

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteisen kannanoton ovat allekirjoittaneet muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kaupan liitto, matkailu- ja ravintola-alan edunvalvoja Mara ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutyön tuloksessa näkyy se, ettei siinä ollut mukana maanomistajien ja elinkeinoelämän edustusta.

Marttila muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen on ollut määrä olla kokonaisuutta, johon kuuluu myös lunastuslaki.

"Missä viipyy lunastuslain uudistus?", Marttila kysyy.

MTK:n ja maanomistajien näkökulmasta olennaista on se, miten maanomistajan oikeusturva kehittyy. MTK:ssa huolta on herättänyt myös viherrakennekysymys. Marttila harmittelee, että valmistellussa lainsäädännössä reunaehdot ovat tiukat, mikä voi pahimmassa tapauksessa niin sanotusti avata Pandoran lippaan.

Puheenjohtaja muistuttaa, että lainsäädännöllä ja lailla tulisi olla rajattu tarkoitus.

"Jos lailla aletaan tekemään rajua ilmastopolitiikka, lainsäädäntö hämärtyy", Marttila sanoo.

Uhkakuvana on se, että kaavoittaja voisi jatkossa estää metsien käytön, eikä selkeitä korvaus- tai tarveperusteita olisi olemassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on muun muassa sujuvoittaa kaavoitusta ja lupien käsittelyä. Elinkeinoelämän järjestöt muistuttavat, että sekä kaavoituksen että lupien käsittelyn sujuvoittaminen on olennaista esimerkiksi yritysten investoinneille. Investoinnit puolestaan ovat ratkaisevan tärkeitä Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle.

Järjestöt kritisoivat kannanotossaan sitä, että uudistuksen tavoite on niiden mielestä unohdettu täysin, sillä sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa.

"Uusi laki ei ole lunastamassa niitä odotuksia, joita hallitus sille asetti", järjestöt linjaavat kannanottoaan koskevassa tiedotteessa.

Jotta kaavoitus ja lupien myöntäminen helpottuvat, elinkeinoelämän järjestöt vaativat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen. Ensinnäkin lupaprosesseissa on otettava nykyistä paremmin huomioon se, että viranomaisten päätösten käsittelyaikojen ennakoitavuus on tärkeää kansalaisille ja yrityksille. Järjestöjen mielestä viranomaiset pitäisi velvoittaa ilmoittamaan arvio sitä, kuinka kauan kaavamenettely kestää. Lisäksi lupaprosesseille tarvitaan lakiin määräaika.

Elinkeinoelämän järjestöiltä kritiikkiä saa myös ajatus kaupunkiseutusuunnitelman säätämisestä laissa. Se nimittäin jäykistäisi koko kaavoitusjärjestelmää ja muuttaisi sen menettelyjä raskaammaksi. Järjestöt linjaavat, että ely-keskusten valvonnan piiriin tulee jatkossakin kuulua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä asioita.

Kannanotossa linjataan myös, että kiinteistön omistajan pitää voida tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi. Siinä painotetaan kuitenkin, että kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta tulee kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla.

"Yksityisten toimijoiden osaamisen ja resurssien hyödyntäminen on kunnille mahdollisuus tehostaa maankäytön tavoitteiden toteuttamista, ei uhka", järjestöt toteavat.

Elinkeinoelämän järjestöjen mielestä maankäytön maksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia. Ne kritisoivat sitä, ettei ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta etukäteen.

"Kustannukset pitää voida ennakoida, jotta kiinteistöjä ja laajempia kokonaisuuksia voi kehittää taloudellisesti kannattavasti", ne muistuttavat.

Lue lisää:

Leppä: Keskusta ei hyväksy lakiuudistukseen suunniteltuja viherväyliä ilman kunnollisia korvauksia maanomistajille – "Omaisuuden suoja on perusoikeus"

Kunta-aktiivi: Väljää ja tautiturvallista kylärakentamista pitäisi tukea lakiuudistuksella – "Raitiovaunuja rakentamalla hiiltä ei sitoudu"

Keskustan Kurvinen: Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan maanomistajien omaisuudensuojaa tällä hallituskaudella – MTK:n Viljasen mukaan nykytilanne pakkolunastuksissa muistuttaa laillistettua ryöstöä

Lue lisää

MTK:n metsäjohtaja: "EU:n metsästrategiasta puuttuu kunnianhimoa"

"EU:n ilmastopaketti tuo maatalouden hiilensidonnan näkyviin, mutta metsät tuntuvat olevan yhteistä omaisuutta", MTK:n puheenjohtaja arvioi

Luonnonsuojeluliitto patistaa hallitusta keskeneräisten lakien valmisteluun

Cap-uudistuksesta toivotaan syntyvän sopu tällä viikolla – MTK:n huolena turvemaat, paljaan maan kielto, viljelykiertovaatimus ja tuen siirto suurilta pienille tiloille