Politiikka

MTK:n Wallin vihreille: "Tärkeintä on nyt pitää huoli ruuantuotannon edellytyksistä, jotta ilmastotoimiin voidaan ryhtyä"

Vihreät haluaisivat tarttua MTK:n ilmastotiekartan keskimmäiseen skenaarioon. Tuottajajärjestön toiminnanjohtaja Jyrki Wallin muistuttaa, että toimilla on hintalappu ja alalla rahat tiukassa.
Sanne Katainen
MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin muistuttaa, että alkutuotannon kannattavuus pitää turvata, jotta ala voi toteuttaa Ilmastotiekartan toimia päästöjen vähentämiseksi.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin muistuttaa, että ilmastotiekartan eri skenaarioiden ja käytettävissä olevien taloudellisten panosten välillä on kiinteä yhteys.

"Poliittisien päättäjien tärkein tehtävä olisi juuri nyt pitää huolta maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä. Ruuan tuottaminen on ykkösjuttu, ja kriisi siinä on nyt todellinen. Valmius ilmastotoimiin on, mutta käytännössä työ on mahdotonta, jos tase ei kestä ja tili on tyhjä. Kannattavuus on saatava kuntoon ensin."

Kiitosta Wallin antaa siitä, että maa- ja metsätalousalan valmiudet toimia päästöjen vähentämiseksi on huomattu myös vihreissä.

MTK:n ilmastotiekartan keskimmäisessä skenaariossa maatalouden päästöjä vähennettäisiin muun muassa valkuaisomavaraisuutta kasvattamalla, satotasoja nostamalla ja ennallistamalla huonotuottoisia turvemaita kosteikoiksi.

Wallin kaipaa lisää tutkimusta päästöjen vähentämisestä ja ilmastovaikutuksista.

"Skenaariot ovat skenaarioita, ne tulevat tarkentumaan. Nyt on kova vauhti päällä. Maata ja metsää omistaville luodaan painetta hieman populistisesti. Olisi tarve järkevämmälle analyysille ja tarkemmalle tutkitulle täsmätiedolle."

Toiminnanjohtajaa harmittaa, ettei elvytysvaroja ole suunnattu esimerkiksi ruoka-alan digitalisaatioon, joka olisi yksi käytännön väline päästä tarkemman tiedon ja mittaamisen sekä tavoiteltavien viljelytoimien äärelle.

"Tekiköhän poliittinen päättäjä elvytysvarojen kohdentamisessa kaiken voitavansa? Tutkimusten tuloksilla ja tarkemmin mitatulla datalla helpotettaisiin maa- ja metsätalousyrittäjien työtä myös ilmaston parhaaksi."

Sisäministeri Maria Ohisaloa vihreiden puheenjohtajana sijaistava Iiris Suomela totesi viikonloppuna puoluevaltuuskunnassa, ettei maatalouden tai metsätalouden harjoittajia pidä syyllistää päästökysymyksissä. Syyllisiä tilanteeseen ovat hänen mukaansa poliitikot, jotka eivät ole tarttuneet tarjottuihin ratkaisuihin.

Suomela viittasi tällä juuri MTK:n ilmastotiekarttaan. Vihreät ehdottavat siitä keskimmäisen skenaarion valintaa, joka vähentäisi päästöjä noin 30 prosenttia.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari oli Suomelan kanssa samoilla linjoilla todeten, että puolue uskoo suomalaiseen maatalouteen ja tuottajiin.

“Kun me halutaan sanoa, että suomalainen tuotanto on ilmastoteko, pitää meillä olla uskoa suomalaisiin tuottajiin.”

Ilmastotiekartta on Wallinin mukaan paras hahmotelma siitä, mitä päästöjen vähentämiseksi pitäisi tehdä. "Ei puutu kuin rahat, joilla voidaan tehdä yhä vaikuttavampaa ilmastotyötä ruuantuotannon kärsimättä."

Lue myös: Vihreiden Iiris Suomela odottaa maatalouden päästöasioihin tarvittavan lisätoimia – metsäasioissa kasvatustavat esille hakkuumäärien lisäksi

Pasi Leino
Maatalouden ilmastotekojen toteuttamista vaikeuttaa heikko kannattavuus, jonka vuoksi etenkin sikatilat ovat nyt kriisissä.
Lue lisää

Eduskunnassa koronatartuntoja – elinkeinoministeri ja vihreiden varapuheenjohtaja kertovat tartunnoistaan Twitterissä

Koronalle altistuneen Iiris Suomelan testissä ei löytynyt tartuntaa

Vihreiden kannattajat ovat aiempaa vasemmistolaisempia, perussuomalaiset oikeistolaisempia

Vihreiden Iiris Suomela on altistunut koronalle