Mielipide

Luke ei vaihda susien pannoituksia villisikoihin

Antti Tarkkala kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 19.2.), että Luke olisi vaihtamassa susien pannoituksia villisikojen pannoituksiin. Väite ei pidä paikkaansa.

Luonnonvarakeskus (Luke) on saanut villisikojen pannoitusta varten maa- ja metsätalousministeriöltä tähän tarkoitukseen korvamerkityn rahoituksen.

Tutkimustieto Suomen olosuhteissa elävistä villisioista parantaa kanta-arvion luotet­tavuutta ja auttaa villisian aiheuttamien riskien, kuten afrikkalaisen sikaruton, arviointia ja torjuntaa. Tällä hetkellä käytettävissä oleva vähäinen tietopohja esimerkiksi lisääntymisestä ja liikkumisesta nojaa muualla tehtyihin tutkimuksiin.

Pannoitukset tuottavat tietoa villisikojen levittäytymisestä, elinympäristöjen valinnasta sekä pahnueiden koosta ja selviytymisestä. Tietoa saadaan myös maatalousvahingoista ja niiden sijoittumisesta.

Välivuosi susien pannoituksissa mahdollistaa siihen tarkoitukseen käytettävien talous- ja henkilöstöresurssien suuntaamisen pantapalvelun kehittämiseen. Kehittämiseen päädyttiin, koska palvelu on ollut kovan kritiikin kohteena. Etenkin metsästäjät ovat tyytymättömiä teknisten ongelmien heijastumiseen muun muassa viiveinä susien paikannus­tiedoissa.

Lisäksi välivuoden aikana käydään läpi pannoituksiin liittyvät prosessit ja kehitetään niitä. Tarkastelussa ovat myös Luken henkilökunnan työolosuhteiden parantaminen ja työhyvinvointi.

Pantapalvelu on kehitetty tutkimuskäyttöön. Sidos­ryhmien kanssa tullaan pohtimaan, millainen tietopalvelu toimisi nykyistä paremmin koiravahinkojen ehkäisemisen näkökulmasta.

Poliisille on tehty joitakin perusteettomia tutkinta­pyyntöjä susipannoituksista. Tähän mennessä jokaisen kohdalla poliisi on todennut Luken toimineen asianmukaisesti ja esitutkinnat on päätetty.

Tarkkala viittaa kirjoituksessaan myös SusiLIFE- hankkeeseen. Pääosa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n LIFE- ohjelmasta.

Sirpa Thessler

ohjelmajohtaja, Luke

Tutkimustieto auttaa villisian aiheuttamien riskien, kuten afrikkalaisen sikaruton, arviointia ja torjuntaa.

Lue lisää