Mielipide

Ilmastonmuutos vaatii metsätaloudelta sopeutumista

Maria Pohjala kirjoitti kolumnissaan Saksassa näkemistään kirjanpainajien aiheuttamista metsätuhoista, joita leuto talvi on pahentanut (MT 11.3.). Hän peräänkuulutti EU:lta vastausta Euroopan metsissä muhivaan kriisiin eli siihen, miten ilmastonmuutoksen haasteeseen metsätaloudelle voidaan vastata.

”Kaikki tämä voisi tapahtua myös Suomessa”, Pohjala kirjoitti. Hän on siinä aivan oikeassa. Huoli metsien ilmastokestävyydestä on aiheellinen.

Ilmastonmuutos uhkaa metsätaloutta ja metsien tarjoamaa hyvinvointia monella tavalla. Suomen vuotuisen keskilämpötilan ennustetaan nousevan jopa kuusi astetta ja vuotuisen sademäärän lisääntyvän jopa 18 prosenttia tämän vuosisadan loppuun mennessä. Lisäksi kesän pitkät kuivuusjaksot yleistyvät.

Nämä kaikki vaikuttavat puiden kasvuun ja erilaisten tuhojen määrään.

Keski-Euroopassa ja Ruotsissa havaitut hyönteistuhot toimivat meille varoittavina esimerkkeinä lisääntyvästä tuhoriskistä. Suomessa ollaan kuitenkin jo liikkeellä metsänhoitotapojen ja käytäntöjen päivittämiseksi ”ilmastokestäviksi”.

Tapion koordinoimiin kansallisiin metsänhoidon suosituksiin koottiin viime vuonna laajana asiantuntijoiden yhteistyönä parhaat käytännöt metsänhoidon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Helmikuussa puolestaan aloitettiin metsänhoidon suositusten laajempi päivittäminen ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Pohjala korosti kolumnissaan tutkimuksen merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämisessä. Osana Metsäpolitiikkafoorumia Tapiossa ollaankin kokoamassa tutkimustietoa ja sen näytön vahvuutta ilmastonmuutoksen eri skenaarioiden ja muiden tekijöiden vaikutuksista metsätuhoriskeihin ja metsien tuhonkestävyyteen.

Näiden pohjalta laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimus­suosituksia, jotka liittyvät metsätuhojen seurantaan, ennusteisiin ja torjuntaan. Uusimmat tutkimustulokset otetaan huomioon myös metsänhoidon suositusten päivittämisessä.

Metsien elinvoimaisuuden ja hyvinvointivaikutusten varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää viisaita päätöksiä tänään. Metsätuhojen riskiä ei voida poistaa, mutta metsänomistaja voi omilla päätöksillään vaikuttaa riskien suuruuteen.

Kalle Vanhatalo

metsänhoidon suositusten koordinaattori

Tapio Oy

Metsien elinvoimaisuuden varmistaminen tulevaisuudessa edellyttää viisaita päätöksiä tänään.

Lue lisää