EU:n "vihreästä sopimuksesta" puuttuu kokonaan biotalous - Vieraskolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Vieraskolumnit

EU:n "vihreästä sopimuksesta" puuttuu kokonaan biotalous

Green Deal on Euroopan komission kestävän kasvun strategia, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä, luoda vihreämpi ja terveellisempi ympäristö sekä saada aikaan kasvua ja työtä.

Mielenkiintoista on, että vihreästä sopimuksesta puuttuu kokonaan biotalous. EU:ssa on juuri hyväksytty erinomainen biotalousstrategia, mutta se loistaa poissaolollaan samoin kuin kestävä metsätalous ja koko metsäsektori.

On surkuhupaisaa, että vihreässä sopimuksessa on kova huoli teräs-, betoni- ja kemikaaliteollisuuden työpaikoista, mutta ei metsäalasta, vaikka perinteisen metsäsektori työllistää näitä enemmän.

Sen sijaan Green Dealissa korostuvat vahvasti biodiversiteetti, suojelu, metsien ennallistaminen ja metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mutta kun kestävän metsätalouden ja siihen perustuvan tuotannon merkitystä ei tunnusteta, ollaan kirjaimellisesti metsässä.

Osana sopimusta komissio julkaisee EU:n biodiversiteettistrategian maaliskuun lopulla. On itsestään selvää, että luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen on tärkeää, mutta myös ympäristöpolitiikkaan tarvitaan kunnianhimon lisäksi realismia.

Ei ole realismia, jos kestävän metsätalous nähdään ainoastaan ongelmana. Ja siitäkin on realismi kaukana, jos esitettyjen monimuotoisuustavoitteiden taloudellisia, ympäristöllisiä tai sosiaalisia vaikutuksia ei ole arvioitu.

Viimeisimpien tietojen perusteella uuden biodiversiteettistrategian sisältö on hengästyttävää luettavaa: suojelutavoite vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja vesialueista, laillisesti sitova ennallistamisohjelma, primaarimetsien ja vanhojen metsien määrittely sekä niiden suojelu, ”luonnonmukaiseen metsätalouteen” siirtymistä koskevat komission ohjeistukset sekä bioenergiaan koskevaan sääntelyyn liittyviä linjauksia.

Siinä sitä on malliksi säätelyä!

Nimensä mukaisesti uuden biodiversiteettistrategian tulisi pysyä strategisella tasolla. Jäsenmaat ovat jo lähtötilanteiltaan ja luonnoltaan hyvin erilaisia. Osassa jäsenmaita ei edes ole sellaista luonto- ja uhanalaisuustietoa kuin meillä - Metson ja Helmen kaltaisista ohjelmista puhumattakaan.

Ei liene sattumaa, että kaikista muistakin nykyisen komission strategisista papereista systemaattisesti puuttuu biotalous ja uusiutuvat raaka-aineet. Lienee korkea aika herätä Green Dealin kehumisesta sen kehittämiseen!

Kirjoittaja on MTK:n metsäjohtaja

.

Lue lisää

MTK:n Viljasen mukaan ympäristöministeri Mikkosen suurin ongelma on asenne – "Jos viljelijät koetaan vastapuoleksi, heijastuu se kaikkiin asiakysymyksiin"

EU-vastaisen suvun kasvatti raivasi tiensä Brysseliin mepiksi – "Jos emme onnistu hallitusti muuttamaan sitä, miten yhteiskunta toimii, muutos tulee ilmastokriisin myötä hallitsemattomasti"

Puolet viljelijöistä tyytyväisiä MTK:n edunvalvontaan koronakriisissä – "Hajautettu yhteiskuntarakenne on osoittanut vahvuutensa, mutta yksikään puolue ei nosta sitä esille, ei edes keskusta"

Edunvalvonta on vaikea laji