Selvitys: Viljan ylikuivauksen välttäminen pienentää energiankulutusta huomattavasti - Suomalainen Maaseutu - Maaseudun Tulevaisuus
Suomalainen Maaseutu

Selvitys: Viljan ylikuivauksen välttäminen pienentää energiankulutusta huomattavasti

EU-pohjaiseksi innovaatiohankkeeksi (EIP) valitussa hankkeessa maatalousyhtymä Sippolan uudessa kuivurissa yhdistettiin kuivauksen ohjaukseen jatkuvatoiminen viljan kosteuden mittauslaitteisto, jota testattiin kahden puintikauden aikana.
Arto Takalampi
Veljekset Jussi ja Juha Sippolan uudessa kuivurissa toteutettiin hanke, jonka tulosta mukaan ylikuivauksen välttäminen auttaa pienentämään kuivauksen energiankulutusta.

Hankkeen tulosten mukaan ylikuivauksen välttäminen auttaa pienentämään kuivauksen energiankulutusta huomattavasti eli noin 30 prosenttia, kun puintikosteus on 20–22 prosenttia. Tarkemmalla kosteudenmittauksella voidaan säästää kuivauserän kestosta riippuen jopa yli 50 prosenttia.

Kuivattaessa vehnää 27 prosentin puintikosteudesta 14 prosenttiin 12 prosentin sijasta voidaan säästää 16 prosenttia koko kuivauserän energiankäytöstä. Kuivaamalla 17-prosenttinen vehnä 14 prosenttiin 12 prosentin sijaan olisi energiansäästö 64 prosenttia kuivauserän energiankulutuksesta.

Ohran energian kulutuksessa voidaan saavuttaa 70 prosentin energian säästö, jos viljamassa kuivataan 17 prosentista 14 prosentin loppukosteuteen 12 prosentin sijasta.

Tehtyjen mittausten mukaan tarkemmalla kosteusmittauksella voidaan säästää aikaa tunnista kahteen kuivauserää kohti. Keskimääräisessä 10 tunnin kuivauskierrossa se tarkoittaa noin 15 prosentin aikasäästöä eli 100 hehtaarin vehnätilalla noin yhtä vuorokautta.

Luvut perustuvat EIP-hankkeessa tehtyihin professori (emeritus) Jukka Ahokkaan laskelmiin.

Jussi ja Juha Sippolan mukaan ylikuivauksen välttämisellä on vaikutusta myös viljan laatuun, sillä vilja on tasalaatuisempaa. Esimerkiksi kaurassa ylikuivaus irrottaa kuorta, jolloin seulasta menee enemmän jyviä läpi ja saanto vähenee.

Lue lisää

Isokyröläisen maatalousyhtymä Sippolan uudessa kuivurissa toteutettiin hanke, jonka tavoitteena oli saada tasalaatuisempaa viljaa sekä säästää aikaa ja rahaa

Suomalaisen Maaseudun teemat ja ilmestymispäivät

Mikä merkitys lehtilannoituksella on? Näin vastaavat viljelijä ja tutkija

Puimureiden pitkän huoltokokemuksen omaava yrittäjä Heikki Leino: "Kaikkein parasta olisi, jos puimurit huollatettaisiin heti puintien jälkeen"