Suomalainen Maaseutu

Saksalaisilla lypsykarjatiloilla haasteena työvoima: "Milloin tahansa joku työntekijä saattaa häipyä kahvitunnilla muualle töihin"

Saksalainen yli 700 lehmän tila pohtii siirtymistä asemalypsystä robotteihin. Työvoimapula ajanee muitakin tiloja samaan ratkaisuun.
Markku Pulkkinen
Liikkeenjohdollisin opein tilaansa pyörittävä Kim Sass-Hauschildt on unelma-ammatissaan.

Yrittäjä Kim Sass-Hauschildt (39) on kasvattanut Hampurin lähellä sijaitsevaa Westerkamp Holsteins -tilaansa määrätietoisesti. Hän aloitti 200 lehmällä vuonna 2009. Nyt lehmiä on 730 ja ympäristölupa antaa mahdollisuuden tuhanteen lehmään.

"Halusin maitoyrittäjäksi pienestä pitäen. Olenkin unelmatyössäni, vaikka ajat ovat kannattavuuden osalta jälleen kerran haastavat", Sass-Hauschildt sanoo.

Agronomiksi opiskellut maatalousyrittäjä vakuuttui suuren karjamäärän tehokkuushyödyistä työskenneltyään kolme vuotta maitotiloilla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Italiassa.

"Opin Pohjois-Amerikassa isojen kotieläintilojen toimintalogiikan ja olen soveltanut samoja oppeja itsekin."

Ensimmäisen laajennuksen Sass-Hauschildt teki vuonna 2011 rakentamalla 500 lehmän pihaton ja 400 kilowatin biokaasulaitoksen. Kolme vuotta sitten hän rakensi vielä 130 lehmäpaikkaa.

Vasikoiden alkukasvatus tapahtuu kylmässä hallissa, jossa on iglut. Viime vuonna tilalle rakennettiin uusi poikimaosasto, jossa sovelletaan täsmäpoikimismenetelmää. Just-in-time-menetelmässä poikimista odottavat lehmät ovat samassa isossa karsinassa ja vasta muutamaa tuntia ennen poikimista lehmä siirretään yksilökarsinaan, jossa se saa olla noin vuorokauden.

Sass-Hauschildt on iloinnut tänä syksynä erityisesti siitä, että holsteinlehmät ovat ylittäneet 40 kilon päivämaitorajan. Ennätystahtia on jatkunut yli kolme kuukautta. Viime vuonna keskipäivätuotos oli 38,4 kiloa. Lehmien elinikäistuotos on ollut keskimäärin 39 000 kiloa. Maidon valkuaispitoisuus on 3,5 ja rasvapitoisuus 3,9 prosenttia.

Lehmät lypsetään 32-paikkaisella asemalla kolme kertaa päivässä. Tilalla tuotetaan 362 litraa maitoa yhtä työtuntia kohti. Vuosituotanto on 8,4 miljoonaa litraa.

Tila saa maidostaan tällä hetkellä 28 senttiä litralta. Tuotantokustannukseksi Sass-Hauschildt laskee 23 senttiä. Korko- ja lainanlyhennyskustannukset ovat lisäksi viitisen senttiä litralta.

"Tuotannon kannattavuus on tällä hetkellä hiuskarvan varassa. Meidän onkin panostettava 110-prosenttisesti työhömme."

Meillä Sass-Hauschildt tarkoittaa itsensä lisäksi 12 kokoaikaista ja kolmea osa-aikaista työntekijää. Työntekijät ovat pääasiassa Ukrainasta.

Navettatyöntekijöiden palkka on noin 11 euroa tunnilta. Hyvästä kohtelusta ja kohtuullisesta palkasta huolimatta työntekijöiden pysyvyys on epävarmaa. Tämä onkin saanut yrittäjän pohtimaan lypsyaseman vaihtamista kymmeneen robottiin.

"Milloin tahansa joku työntekijä saattaa häipyä kahvitunnilla muualle töihin ja silloin minun pitää lypsää itse muutama päivä."

Asemalypsyn kustannus on yrittäjän mukaan tällä hetkellä 2,5 senttiä litralta. Hänen tuttavapiirissään olevilla yrittäjillä robottilypsyn kustannus on neljä senttiä litralta. Kalliimpi robottilypsy voisi tuoda työvoimatarpeen vähenemisen lisäksi tuotantoon muitakin hyviä puolia.

"Robottilypsy todennäköisesti parantaisi eläinten hyvinvointia. Jos eläimet jaetaan 70 lehmän robottiryhmiin, toimii ryhmädynamiikka paremmin ja stressitekijät vähenevät. Jokainen lehmä voi silloin noudattaa omaa lypsyrytmiään ja tuotoskin voi parantua", Sass-Hauschildt perustelee.

Lypsystä pois jäävää työvoimaa yrittäjä suunnittelee käyttävänsä peltotöihin, sillä hän pitää urakointipalveluita kalliina.

Tilalla on viljelyssä 410 hehtaaria, josta 120 hehtaaria on omaa peltoa. Maissisäilörehua tuotetaan 230 hehtaarilla, nurmisäilörehua 90 hehtaarilla. Laitumena on 20 hehtaaria. Lisäksi viljellään syysvehnää ja ruista. Säilörehunurmi niitetään 5–6 kertaa kasvukaudessa.

Markku Pulkkinen
Westerkamp Holsteins -tilan suurimmassa pihatossa on 580 lehmäpaikkaa. Pääosa säilörehusta on maissia, mutta mukana on myös nurmisäilörehua. Lehmien keskituotos on noin 12 000 kiloa vuodessa.

Westerkamp Holsteins

 • Sijaitsee Hemdingenissä, 30 km Hampurista luoteeseen.
 • Omistaja ja yrittäjä Kim Sass-Hauschildt (39).
 • 730 lehmää.
 • Keskituotos noin 12 000 kg/v., valkuaista 3,5 %, rasvaa 3,9 %.
 • Elinikäistuotos 39 000 kiloa.
 • Ensipoikimaikä 23,2 kk.
 • 2 x 16-paikkainen BouMatic-lypsyasema (2005).
 • Lypsy 3 kertaa päivässä.
 • Käytössä täsmäpoikimismenetelmä (just-in-calving).
 • 400 kW:n biokaasu- ja 400 kW:n aurinkovoimalat.
 • Viljelyala 410 ha, josta 120 ha omaa peltoa. Maissisäilörehua 230 ha, nurmisäilörehua 90 ha, laidunta 20 hehtaaria. Lisäksi syysvehnää ja ruista.
 • Säilörehu korjataan 4–5 kertaa kesässä.
 • Kaikki peltotyöt ulkoistettu.
 • 12 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää.
 • Liikevaihto noin 3 milj. euroa, liikevoitto 160 000 euroa (2018).

Lue lisää

Turvemaiden kohtalo huolettaa maitotilallista Kaustisella: "Jos syyskyntöjä kielletään, se merkitsee vaikeuksia keväälle"

Hiekkaparret vakuuttivat maatalousyrittäjän: "Ontuvia tai sorkkavaivaisia lehmiä ei ole oikeastaan lainkaan"

Maidontuottaja Mika Kaappola teki konehallista pihaton – lopputulos yllätti myönteisesti

Kavanderit tuottavat maitoa yksinkertaisilla ratkaisuilla – karjassa valtikka on siirtynyt ayrshireltä holsteinille