Talous

Sitra selvitti turpeesta luopumista, mutta ei kuullut Vapoa ja turvealan etujärjestöjä

Turvealan mukaan turpeen tuotanto on puolittumassa odotettua nopeammin.
Lari Lievonen
Vapon mukaan turpeen käyttö on vähentynyt odotettua nopeammin.

Sitra on kartoittanut Suomen ympäristökeskuksen kanssa turvetuotantoon ja turpeen käytöstä luopumiseen liittyviä työllisyys-, talous-, ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Siihen liittyen turvealan yrittäjiltä on kysytty heidän näkemyksiään nykytilanteesta ja tulevasta.

Turvealan ylivoimaisesti suurimmalta toimijalta eli Vapolta ei kuitenkaan ole kysytty mitään. Myös turvealan ja koneyrittäjien etujärjestöt on jätetty selvityksen ulkopuolelle.

"Selvitys on ilmeisen pienen ryhmän käsissä. Se kuulostaa erikoiselta. Sen sijaan esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön turvetyöryhmässä asiaa on käsitelty laajalta pohjalta", toteaa Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen.

Turpeen energiakäyttö muodostaa reilun kymmenyksen Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Martikaisen mukaan hallitusohjelmassa on sovittu, että tavoitteena on puolittaa energiaturpeen käyttö Suomessa vuoteen 2030. Näin näyttää tapahtuvan.

"Päästöoikeuksien hinnan nousu ohjaa tehokkaasti käyttäjiä pois fossiilisista polttoaineista. Tällä menolla turpeen energiakäyttö puolittuu jo vuoteen 2025 mennessä."

Tässä yhteydessä Martikainen muistuttaa, että turvetuotanto ei ole pelkkää energiaa. Jos turvetuotanto ajetaan liian rajusti alas, sillä on suuria vaikutuksia myös kuivike- ja kasvuturpeen tuotantoon, tarjontaan ja hintaan.

"Nämä asiat ovat esillä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Jos halutaan kattava selvitys, sen on myös oltava kattava", sanoo Martikainen.

Sitran selvitys tuli myös Koneyrittäjien liitolle yllätyksenä. Tosin heillä oli tieto, että Sitra oli halunnut lähestyä joitain yksittäisiä turveyrittäjiä haastattelupyynnöillä.

"Loogista olisi, että myös kohderyhmän edustajilta olisi jotain kysytty", toteaa Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Jaakkola korostaa, että siirtymän pitää tapahtua yrittäjille oikeudenmukaisella tavalla.

"Osalta yrittäjistä tässä lähtee väkisin elinkeino. Oleellista on, että nauloja arkkuun ei lyödä liian nopeasti", toteaa Jaakkola.

Sitran selvityksen lähtökohtana on, että Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, etenkin kun se pitäisi toteuttaa hallitusti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Sitran selvitys julkaistaan varsinaisesti vasta juhannuksen jälkeen 23.6.

Lue lisää

Joustoja ja tukea energiapuulle – ei kieltoja

Syken uusi pääjohtaja Leif Schulman Uutissuomalaisessa: Luonnontilaisten metsien suojelua parannettava

En muuta maalle, mutta vien rahani sinne

Energiaturve testaa oikeudenmukaista siirtymää