Talous

Raju muutos suomalaisten kulutustottumuksissa – useampilapsiset perheet ja yrittäjät tinkivät nyt eniten elintasostaan

Suomalaiset ovat tinkineet merkittävästi omasta ja perheidensä kulutuksesta kuluneen vuoden aikana.
Jaana Kankaanpää
Kyselyn mukaan useampi kuin joka toinen suomalainen on valinnut ostoskoriinsa korona-aikana aiempaa edullisempia elintarvikkeita. Kuvituskuva.

Sortter Oy:n vasta julkistettuun kyselyyn vastanneista yli puolet on kertonut joutuneensa supistamaan omia ja perheidensä kulutusmenoja.

Yli puolet suomalaisista on siirtynyt ostamaan halvempia elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä koronaa edeltävään aikaan verrattuna.

Eniten kulutuksesta ovat joutuneet tinkimään yrittäjät sekä yli nelihenkiset perheet.

Luottovertailualusta Sortter Oy:n kuluvan syyskuun alussa toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin kuinka suomalaiset ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistään verrattuna koronaa edeltävään aikaan.

Kyselyyn vastasi lähes 3 000 suomalaista, mikä mahdollistaa kulutuksen muutoksen tarkastelun kattavasti tulo- ja demografialuokittain.

Tulokset puhuvat karua kieltä. Kaikista vastaajista 52 prosenttia on joutunut supistamaan kulutustaan.

Aiempaa edullisempiin elintarvikkeisiin on alle 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevista siirtynyt yli puolet ja alle 2 000 euroa ansaitsevista 60 prosenttia.

Kaksi kolmesta kaikista vastaajista on tinkinyt vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin kohdistuvasta kulutuksesta ja lähes puolet vastaajista on lykännyt suurten hankintojen toteuttamista tulevaisuuteen.

"Kulutusta on kevään aikana supistettu kaikissa tuloluokissa. Yrittäjät, pienituloiset ja yli neljän hengen taloudet ovat tinkineet menoistaan eniten. Vähiten kulutusta on supistettu 1–2 hengen sekä eläkeläisten talouksissa, mutta näissäkin ryhmissä vastaajista noin puolet on vähentänyt kulutustaan", kertoo Sortter Oy:n toimitusjohtaja Markus Huhdanpää.

Kulutusmenojen karsimisen taustalla on tulojen selkeä supistuminen. Neljä kymmenestä vastaajasta ilmoitti tulojensa pienentyneen kuluneen vuoden aikana.

Yrittäjistä peräti seitsemän kymmenestä ilmoittaa tulojensa pienentyneen ja lähes kahdeksan kymmenestä on joutunut tinkimään omista tai perheensä harrastus- ja vapaa-ajan menoista.

"Yrittäjät ovat joutuneet sopeuttamaan menojaan selvästi muita ryhmiä enemmän. Heidän ansionmuodostuksensa on heikentynyt ja yrittäjät varautuvat yhä pahenevaan tilanteeseen."

Kevään lomautukset näkyvät Huhdanpään mukaan puolestaan palkansaajien kukkarossa.

"Todennäköisesti osalla vastanneista vaikuttaa provisio- ja bonus-tulonmuodostuksen väheneminen tai lomarahojen muuttaminen lomapäiviksi," Huhdanpää arvioi.

Kysyttäessä kuluttajien tulevaisuuden arvioita yli puolet vastaajista arvioi taloutensa ostovoiman pysyvän nykyisellään.

Noin kolmannes ennakoi kulutusvoimansa supistuvan loppuvuoden aikana. Alle 5 prosenttia vastaajista uskoo ostovoimansa paranemiseen kuluvan vuoden aikana.

"Merkittävää varovaisuutta on ilmassa tulosten valossa. Moni varautuu ostovoiman pienentymiseen, ja kulutuksen lisäämiseen seuraavina kuukausina uskoo vain pieni osa vastaajista", Huhdanpää toteaa.

Sortterin Taloustutkimuksella maaliskuussa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan vain neljä prosenttia kuluttajista oli kilpailuttanut kulutusluottonsa menneen vuoden aikana. Nyt tilanne on muuttunut merkittävästi.

"Noin neljännes kuluttajista on tiedostanut väliaikaisen korkokaton voimaantulon ja kilpailuttanut aiemmin solmittuja luottosopimuksiaan heinäkuun alussa voimaan astuneen lakimuutoksen jälkeen", Huhdanpää kertoo.

Korona-aika ei kyselyn valossa ole johtanut kuluttajien nopeaan velkaantumiseen. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo käyttäneensä vuoden aikana merkittävästi enemmän lainatuotteita. Sitä vastoin useampi kuin neljä kymmenestä on järjestellyt uudelleen lainojen tai luottojen maksueriä.

"Reilu kolmannes vastaajista oli tyytyväisiä pankkien ja rahoituslaitosten joustavuuteen. Parhaat arvosanat pankkien toiminnalle antoivat OP:n, Nordean, Säästöpankin sekä POP-Pankin asiakkaat. Alta 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat olivat suurempituloisia tyytymättömämpiä pankkien ja rahoituslaitosten toimintaan maksujärjestelyjen osalta", Huhdanpää toteaa.

Sortter Oy:n tutkimus koronan vaikutuksista kuluttajien talouteen toteutettiin verkkokyselynä ajalla 7.9–13.9.2020 ja siihen vastasi 2 889 kuluttajaa. Tiedonkeruu toteutettiin Sortter Oy:n internet-paneelissa, johon vastanneista puolet oli Sortter Oy:n palveluun rekisteröityneitä henkilöitä ja noin puolet satunnaisotannalla valikoituja suomalaisia.

Lue myös:

Korona voi suunnata ruuan kulutusta kotimaiseen – etätyö siirtää ruokailua koteihin

Kyselyn päähavainnot

  • 52 % kuluttajista tinkinyt omasta ja perheenjäsenten kulutuksesta normaaliin verrattuna.
  • 71 % yrittäjistä joutunut tinkimään kulutuksesta.
  • 52 % kuluttajista siirtynyt ostamaan halvempia kulutushyödykkeitä ja elintarvikkeita.
  • 66 % vastaajista tinkinyt vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista. Yrittäjien kohdalla luku on 77 %.
  • Hieman yli puolet kuluttajista uskoo kotitaloutensa ostovoiman pysyvän ennallaan. Noin kolmasosa uskoo ostovoimansa heikentyvän. Alle 5 % vastaajista uskoo ostovoimansa paranemiseen kuluvan vuoden aikana.
  • 42 % järjestellyt lainojen maksueriä.
  • Vain 9 % kuluttajista käyttänyt normaalia enemmän kulutusluottoja.
  • 74 % ei aio hakea lisää lainaa kuluvan vuoden aikana.

Lue lisää

Lukijalta: Turveyrittäjiä luvattiin auttaa, mutta mitään ei ole tapahtunut – Suomen omia luonnonvaroja ei saisi käyttää, mutta turhaa krääsää kuskataan Kiinasta yhä enemmän

Turvepäätöksissä oikeudenmukaisuus on kaukana

Suomen ilmastopäästöt vähenivät poikkeusvuonna – maatalouden päästöt ja kotitalouksien kulutus eivät ole vähentyneet: "Mitä enemmän ihmisillä on rahaa, sitä enemmän he kuluttavat"

Palveluita kuluttamalla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä – pelkästään etäkokoukset ja logistiikan kehittäminen säästäisivät Suomessa 21 000 New Yorkin lennon päästöt vuodessa