Talous

OP Ryhmä lähes tuplasi alkuvuoden tuloksensa – keskittyminen ydintoimintaan kannatti

OP Ryhmän tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa, parannusta 96 prosenttia viime vuoden vastaavasta.
Jarkko Sirkiä
Pankki- ja vakuutustoiminta kannattivat OP Ryhmässä. Pääjohtaja Timo Ritakallion aikana OP Ryhmä keskittyy yhä tiiviimmin ydinliiketoimintaan. Pohjola Sairaala Oy:n OP on ilmoittanut myyvänsä Pihlajalinna Terveydelle.

OP Ryhmän tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa. Pankki- ja vakuutusryhmän tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat.

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 104 miljoonaa euroa vertailukaudesta 164 miljoonaan euroon.

Yhteensä tuotot kasvoivat viidenneksen 1 777 miljoonaan euroon (1–6, 2020: 1 481 milj. euroa). Kulut pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 991 miljoonaa euroa (993).

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä kuusi prosenttia 1 479 miljoonaan euroon (1 396). Vakuutuskate kasvoi 11 prosenttia 326 miljoonaan euroon (295) ja nettopalkkiotuotot 12 prosenttia 512 miljoonaan euroon (455).

OP Ryhmän korkokate laski prosentin 641 miljoonaan euroon (646).

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kommentoi ryhmän puolivuotistulosta tiedotteessa:

"Erinomainen tulos on osaltaan osoitus siitä, että pankki- ja vakuutusliiketoimintaan keskittyvä strategiamme toimii. Olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet laajentamaan tuottopohjaamme ja pitämään samaan aikaan kulut kurissa."

OP Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy tiedotti heinäkuussa katsauskauden jälkeen myyvänsä Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan yhteydessä Pohjola Vakuutus ja Pihlajalinna solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen terveyspalveluiden tuottamisesta Pohjola Vakuutuksen asiakkaille. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Strateginen järjestely on myös OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiönä tällä hetkellä toimiva Pohjola Vakuutus Oy, joka siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Suunnitellun järjestelyn tavoitteena on yksinkertaistaa OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennetta ja hallintoa sekä selkeyttää johtamista. OP Ryhmä on viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana yksinkertaistanut keskusyhteisökonsernin rakennetta ja saavuttanut näillä toimenpiteillä selviä kustannussäästöjä.

OP Ryhmän omistaja-asiakkaat saavat siirtyneet tuotto-osuuksiensa korot syksyn aikana, kun Euroopan keskuspankki ja Finassivalvonta ilmoittivat pankkien voitonjakoa rajoittavan suosituksen päättyvän syyskuun lopussa 2021.

OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa (1,3).

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 103 miljoonaa euroa (1–6 2020: 129 miljoonaa euroa). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.

OP Ryhmä arvioi vuoden 2021 tuloksen ennen veroja muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin.

Osuuspankkien fuusioituminen suuremmiksi yksiköiksi on jatkunut. Osuuspankkien välisiä fuusiohankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea. Tähän mennessä päätettyjen fuusioiden myötä osuuspankkien määrä tulee olemaan tämän vuoden lopussa 121, kun viime vuoden lopussa osuuspankkeja oli 137.

Pääkaupunkiseudulla Helsingin Seudun Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki ja Uudenmaan Osuuspankki ovat käynnistäneet selvityksen yhdistymisestä yhdeksi entistäkin kilpailu- ja palvelukykyisemmäksi osuuspankiksi.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää.

Timo Filpus
Lue lisää

Raision Pekka Kuusniemi: "Tutkimus ja tuotekehitys nousevat huomattavasti suurempaan rooliin"

Raisio nimitti johtoryhmäänsä kaksi uutta liiketoimintajohtajaa

Raision vertailukelpoinen liiketulos laski toisella neljänneksellä – "Valittu painopiste kasvipohjaisiin lisäarvotuotteisiin pitää"

Raisio raportoi osavuosituloksensa keskiviikkona aamulla – ostettu Verso Food ensimmäisen kerran osana lukuja: ovatko Härkis ja Beanit yhä tappiolla?