Talous

Turpeen käyttö vaakalaudalla – EU-säädös uhkaa kiristää kasvihuoneiden, Neovan ja koko Euroopan puutarha-alan rahoitusta, jos kohteiden luokittelua ei muuteta

Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka vaatii hallitusta tarttumaan toimeen.
Sanne Katainen
Turvetta ei nosteta tulevaisuudessa enää kasvualustaksi, kuivikkeeksi tai aktiivihiileksi mikäli EU:ssa käsittelyssä olevat kestävän rahoituksen säädökset menevät läpi pohjaesityksen mukaisena.

EU:n käsittelyssä parhaillaan olevat kestävän rahoituksen säädökset sekä maankäyttöä koskeva lulucf-asetus saattavat vähentää voimakkaasti turpeen käyttöä, koska turvemaat ovat kasvihuonepäästöjen vähentämislistalla kärkipäässä.

Neova eli entinen Vapo on huolestunut EU-asetuksen vaikutuksesta toimintaansa. Yritys on vähentänyt voimakkaasti polttoturpeen tuotantoa, mutta nyt uhattuna on myös kasvu- ja kuiviketurve sekä esimerkiksi turpeesta tehty aktiivihiili.

Tällä hetkellä suurin uhka kohdistuu kestävän rahoituksen säädöksiin. Rahoituskohteita punnitaan taksonomian eli luokittelun kautta, jossa erilaiset ilmastoa ja kestävyyttä koskevat toimet luokitellaan paremmuusjärjestykseen.

Nostettu turve on EU:n asiantuntijaelimen esityksen mukaan erittäin haitallinen ympäristölle ja liikennevalojen punaisessa osassa. Se merkitsee, että pankit eivät anna edullista rahoitusta yrityksille, jotka käyttävät turvetta.

"Suomen hallituksen tulisi puuttua turpeen käyttöä koskeviin taksonomiasäännösten laajennusesityksiin heti, koska päätöksiä asiasta saattaa tulla jo tänä vuonna", Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

EU:n taksonomiasäännökset ovat kommentoitavissa jäsenmaissa syyskuun 24. päivään asti.

Suomen hallitusohjelmassa halutaan nostaa pitkälle jalostetun turpeen käyttöä.

Neova on luopumassa jyrsinpolttoturpeen nostosta kokonaan ja suuntaa toimintansa kasvualustoihin, aktiivihiileen, korkean jalostusasteen tuotteisiin sekä kuiviketurpeen nostoon. Tarvittava turpeen nostoala Suomessa on enimmillään 25 000 hehtaaria kaikki tuottajat mukaan lukien.

Turvealan päästöt ovat putoamassa 2,2 miljoonaan tonniin vuonna 2025.

Pankit alkavat noudattaa kestävää rahoitusta koskevia suosituksia todennäköisesti saman tien, kun niitä annetaan. Pahimmillaan se merkitsisi, että esimerkiksi turvetta kasvualustana käyttävä kasvihuone ei saisi rahoitusta.

Neova maalailee myös uhkakuvia tuonnin kasvusta EU:n ulkopuolelta.

"Jos turpeesta ei saa EU:ssa valmistaa aktiivihiiltä veden puhdistuslaitteisiin, joudutaan sitä tuomaan Yhdysvalloista. Sinne on jo siirtynyt valmistusta Euroopasta, koska maassa ei ole päästökauppaa ja aktiivihiiltä valmistetaan kivihiilestä."

Tempakan mukaan rahoitusuhka ei koske vain Neovaa, vaan koko Euroopan puutarha-alaa. "Uhat ovat tulleet tietoon vasta kesän aikana. Tässä pitää toimia nyt erittäin nopeasti."

Mikäli turve määritellään taksonomiasäädöksissä ei-kestäväksi, määrittely siirtyy todennäköisesti myöhemmin maankäyttöä säätelevään lulucf-asetukseen, jolloin turpeen käyttö loppuisi kokonaan.

EU-komissio päätti heinäkuussa uudistaa maankäyttöä ja metsiä koskevaa lulucf-asetusta osana ilmastopakettia, jossa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen halutaan vuonna 2030 olevan 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Turvemaat kuuluvat asetuksen soveltamisalaan vuodesta 2026 lähtien.

Euroopassa käytetyistä puutarhakasvien ja puuntaimien kasvualustoista kolme neljännestä eli 28 miljoonaa kuutiota on täysin turvetta. Vaihtoehdoksi esitettyä kookospähkinän kuorta ei ole saatavissa tarpeeksi, Neovassa arvioidaan.

Suomessa käytetään turvetta myös karjan kuivikkeena jopa enemmän kuin kasvualustana. Kuiviketurpeelle on vaikea löytää vaihtoehtoa, kotimaista turvetta on jo nyt korvattu tuontiturpeella.

Jyrsinturpeen nosto energiaksi on Suomessa loppumassa kokonaan. Päästökaupassa hiilitonnin hinta on noussut 60 euroon joka käytännössä tekee turpeen veroineen liian kalliiksi hakkeeseen verrattuna.

Neovan toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan EU:n alustavat säädökset uhkaavat Neovaa ja koko Euroopan puutarha-alaa.
Lue lisää

Kuivike- ja kasvu­turvetta ei voi korvata

Neova pohtii keinoja puuliiketoimintansa kasvattamiseen – "Kartoitamme strategisia vaihtoehtoja"

MTK:n toiminnanjohtaja: Poliitikkojen on torpattava EU-taksonomia – "Kannattavuuskriisissä painiva Suomen maatalous ei kestä enää investointeja vaikeuttavia rahoituskriteerejä"

Poliittinen riski kasvaa metsässä