Talous

Kuvat: Miljoonan aurinkopaneelin voimala tulee tälle turvesuolle – Pallonevalle rakennetaan 560 jalkapallokentän laajuinen paneelilakeus

Luvut ovat suuret, kun pohjalaisyrittäjät muuttavat turvesuon aurinkovoimalaksi: miljoona paneelia, 400 hehtaarin pinta-ala, 500 megawatin teho ja 400 miljoonan euron kustannusarvio.
Johannes Tervo
Marko Nummijärvi (vas.) ja Jaakko Leppinen silmäilivät Kauhajoen Pallonevan turvetuotantoalueita viime perjantaina.

Pallonevan turvetuotantoalue Kauhajoella alkaa muuttua aurinkovoimalaksi ripeään tahtiin.

”Optimaalisin ja jopa realistinen ajatus on, että voimala voisi toimia parin kolmen vuoden päästä”, sanoo kauhajokelainen turveyrittäjä ja koneinsinööri Marko Nummijärvi.

Hän on yksi osakas ATP Palloneva Oy:ssä, joka aikoo rakentaa Kauhajoelle yhden Euroopan suurimmista aurinkovoimaloista. Muut osakkaat ovat kauhajokelainen energia-alan yrittäjä Jaakko Leppinen ja hollantilainen Ard de Poot.

Voimalaan on tulossa peräti miljoona aurinkopaneelia. Niitä varten varataan 400 hehtaarin ala. Koko hankealue suojavyöhykkeineen on 1 800 hehtaaria. Valtaosa on vanhoja turvetuotantoalueita. Osa on tuotannossa yhä.

”Itselläni on Pallonevalla 120 hehtaarin ala, josta viime aikoina on nostettu lähinnä kuiviketurvetta", Nummijärvi kertoo.

Aurinkovoimalan suunniteltu teho on suurimmillaan 500 megawattia.

"Tuolla teholla voimalan vuosituotanto Pohjanmaan leveysasteilla on noin 400 000 megawattituntia”, Jaakko Leppinen sanoo.

Hänen yrityksensä Kaskisten Tuulivoima Oy on erikoistunut tuulivoima-alueiden perustamiseen ja kehittämiseen. Leppinen on perehtynyt myös aurinkovoiman mahdollisuuksiin.

ATP Pallonevan kolmas osakas Ard de Poot on ollut mukana Leppisen yrityksissä.

”Hänellä on hyvät suhteet eurooppalaisiin aurinko- ja tuulivoimaloiden laitevalmistajiin sekä kansainvälisiin sijoittajiin."

Timo Filpus
Pallonevan miljoonalle aurinkopaneelille varataan 400 hehtaarin pinta-ala.

Rahaa tarvitaan rutkasti, jotta turvesuo muuttuu aurinkovoimala-alueeksi: hankkeen kustannusarvio on 400 miljoonaa euroa.

Kaavoitukseen liittyvät dokumentaatiot, rakentamisen esiselvitykset ja esimerkiksi tuulimittaukset tehdään osakkaiden omalla rahoituksella.

Varsinaiseen rakentamiseen lähdetään etsimään kumppaneita niin kotimaasta kuin Suomen rajojen ulkopuoleltakin.

”Tämän kokoluokan voimalaan haetaan isoja, kansainvälisiä investoreita. Suuret energiayhtiöt tai isot sähkönkuluttajat ovat tyypillisiä sijoittajia”, Leppinen kertoo.

Aurinko- ja tuulivoima ovat hänen mukaansa energia-alan kiinnostavimmat sijoituskohteet tällä hetkellä.

”Itse asiassa ne ovat ainoat järkevät energiapuolen sijoituskohteet.”

Uusiutuva energia kiinnostaa sijoittajia, sillä sen hinta on helpommin ennustettavissa kuin uusiutumattomien energialähteiden. Uusiutuvassa energiassa ei piile esimerkiksi päästöoikeuksiin liittyviä riskejä.

Johannes Tervo
ATP Palloneva Oy:n osakkaista Jaakko Leppinen ja Marko Nummijärvi ovat Kauhajoelta. Yhtiön kolmas osakas on hollantilainen Ard de Poot, joka on ollut mukana Leppisen yrityksissä.

Turvesuot ovat ihanteellisia sijoituspaikkoja aurinkovoimalalle, Nummijärvi sanoo.

Tarjolla on suuria, avoimia ja yhtenäisiä kenttiä. Auringonvalo pääsee esteettä paneeleihin, kun varjostuksia ei ole.

”Näin isojen alojen saaminen muualta kuin turvetuotantoalueilta on haastavaa jopa harvaanasutussa Suomessa. Ei voida ajatella, että 400 hehtaarin ala aurinkovoimalalle otettaisiin peltomaasta.”

Sama pätee metsään. ”Olisipa melkoinen operaatio hakata, raivata ja tasata satojen hehtaarien kenttä paneeleja varten.”

Kaikille turvesoillekaan ei aurinkovoimalaa kannata pykätä.

”Vesitalous on oltava kunnossa, ei paneeleja järveen voi asentaa. Lisäksi pohjamaalajin on oltava sellainen, että paneelit pystytään kiinnittämään kunnolla mutta mahdollisimman edullisesti.”

Johannes Tervo
Aurinkopaneelien lisäksi Pallonevalle pystytetään seitsemän tuulivoimalaa. Koko hankealue on 1 800-hehtaarinen. Valtaosa maista on turvetuotannosta poistuneita ja poistuvia aloja sekä alueita, joille ei ole myönnetty uusia turvetuotantolupia.

Suomen suurin – ylivoimaisesti

  • Kauhajoen Pallonevalle on suunnitteilla Suomen ylivoimaisesti suurin aurinkovoimala.
  • Aurinkovoimala on ATP Palloneva -osakeyhtiön hanke. Yhtiön osakkaat ovat Jaakko Leppinen, Marko Nummijärvi ja Ard de Poot.
  • Paneelien lukumäärä: noin miljoona kappaletta. ”Vieri viereen aseteltuina miljoonasta metrin levyisestä paneelista muodostuu tuhannen kilometrin letka”, Leppinen havainnollistaa.
  • Voimala-alueen pinta-ala: 400 hehtaaria. Suojavyöhykkeineen 1 800 hehtaaria.
  • Teho: 500 megawattia. Vastaavan tehon saavuttamiseen tarvittaisiin lähes 80 samankokoista tuulivoimalaa, joita Pallonevalle on nousemassa seitsemän.
  • Koko hankkeen kustannusarvio: 400 miljoonaa euroa
  • Tällä hetkellä Suomen suurin aurinkovoimala on Atrian tuotantolaitosten yhteydessä Nurmossa. Voimala koostuu noin 22 000 aurinkopaneelista.
  • Atrian aurinkovoimalan pinta-ala on seitsemän hehtaaria. Ensi vuonna valmistuvan laajennuksen jälkeen voimalan teho nousee noin 11 megawattiin.
Marko Nummijärvi näyttää vanhaa tupasvillan kuitua, joka on turvetuotannossa noussut suon syvyyksistä.

Selvitettävänä on monta yksityiskohtaa ennen kuin aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa Pallonevalla.

”Paneelien asennuskorkeudesta lähtien. Korkeuden on oltava sellainen, että suolle kasvavat ruohot ja puut saadaan poistettua kätevästi", Leppinen sanoo.

Todennäköistä on, että paneelit asennetaan moduuleina.

”Esimerkiksi 30 metrin mittaisina moduuleina, joissa on kolme paneelia päällekkäin.”

Aurinkovoimalan lisäksi Pallonevalle pystytetään seitsemän tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 45 megawattia.

”Seitsemän tuulivoimalaa on määrä, jonka nykyinen maakuntakaava tuolle alueelle mahdollistaa.”

Lue lisää:

Turveyrittäjä vaihtaa aurinkovoimaan – Marko Nummijärvi: ”Suolla on oltu ja toimittu ja nyt tehdään suolle uutta juttua"

Lue lisää

Aurinkopaneelien kierrätyksen ongelmat ovat ratkaisematta – Pohjoismaissa kierrätyslaitos voi syntyä Etelä-Ruotsiin tai Tanskaan, asiantuntija arvioi Ylelle

Turveyrittäjä vaihtaa aurinkovoimaan – Marko Nummijärvi: ”Suolla on oltu ja toimittu ja nyt tehdään suolle uutta juttua"

Aurinkopaneelit täyttävät turvesuon: EPV Energian huikeat havainnekuvat näyttävät Heinisuon uuden elämän 140-hehtaarisena aurinkovoimalana

Näissä kunnissa vain noin puolet aikuisista on saanut ensimmäisen annoksen – asiantuntija näkee rokotuskielteisyyden juuret viime keväässä